Tema

Jakten på flygande joner

Hur ska man hinna identifiera en liten jon som flyger nästan lika fort som ljuset? Det är en av utmaningarna i kärnfysikern Robert Hoischens avhandlingsarbete.

Robert Hoischen har designat, byggt och testat en ny detektor som sedan har använts i storskaliga internationella experiment. Detektorns uppgift är att exakt mäta tidpunkten för när tunga joner passerar specifika ställen i experimentets försöksuppställning. Svårigheten är att den mätprecision som krävs ligger kring 0,00000000005 sekunder, vilket är en vansinnigt kort tidsperiod i mänskliga termer.

Syftet med avhandlingen är att bidra till ökad förståelse för krafterna som håller ihop atomkärnor, en central fråga inom kärnfysiken och relevant även för andra områden såsom astrofysiken. Forskning inom kärnfysik har stort värde inom exempelvis energiteknik och medicin.

Avhandling vid: Fysiska institutionen, Lunds universitet
Titel: Isotope-Selective Spectroscopy: Fast Timing R&D and fp-Shell Mirror Isomers.
Författare: Robert.Hoischen@nuclear.lu.se
Handledare: Dirk.Rudolph@nuclear.lu.se

Jakten på flygande joner

 lästid ~ 1 min