Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2011

Tillämpad signalbehandling

Den 10 mars disputerade doktorand Jiandan Chen i forskarutbildningsämnet Tillämpad signalbehandling på Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Opponent var Professor Yong Yan, University of Kent, Canterbury, UK. Jiandan Chens avhandling, har titeln ”An Intelligent Multi Sensor System for a Human Activities Space – Aspects of Quality Measurement and Sensor Arrangement”.

I vårt samhälle med en åldrande befolkning blir design och implementation av högpresterande distribuerade multisensor- och informationssystem allt viktigare för att kunna erbjuda autonoma, fysiska tjänster.

Avhandlingen behandlar ett intelligent multisensorsystem, IMSS, som känner av hur människor agerar inom olika aktivitetsområden för att kunna identifiera mål för fysiska tjänster.

I avhandlingen behandlas tre huvudaspekter i samband med inrättandet av ett IMSS; förbättrad metod för avståndsmätning rekonstruktion och dess osäkerhet, algoritm för övervakning och spårning samt ett sätt att validera och utvärdera de föreslagna metoderna och algoritmerna.

Ett exempel på användning av resultaten i avhandlingen skulle kunna vara 3-dimensionell övervakning och efterföljande korrigering av en persons rörelser vid rehabilitering t.ex. efter en olycka eller stroke.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera