Artikel från Umeå universitet
17 mars 2011

Framfallsoperation i lokalbedövning har många fördelar

Framfallsoperation i lokalbedövning har många fördelar jämfört med operation i allmän narkos eller ryggbedövning. De som opereras i lokalbedövning rapporterar snabbare återhämtning, använder mindre smärtstillande medicin och har kortare vårdtider jämfört med patienter som opereras på traditionellt sätt. Det skriver Mojgan Pakbaz i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 25 mars.

Framfallsoperation i lokalbedövning har många fördelar jämfört med operation i allmän narkos eller ryggbedövning. Patienter som opereras i lokalbedövning rapporterar snabbare återhämtning, använder smärtstillande medicin under kortare period efter operationen och har kortare vårdtider jämfört med patienter som opereras i ryggbedövning eller allmän narkos. Det skriver Mojgan Pakbaz i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 25 mars.

Framfall är ett vanligt förekommande tillstånd bland kvinnor. I Sverige uppskattas förekomsten av framfall i den kvinnliga befolkningen till 31 %. Förekomsten av framfall ökar med stigande ålder och sannolikheten för en kvinna att genomgå operation för framfall eller urininkontinens under sin livstid beräknas vara cirka 11 %.

Mojgan Pakbaz doktorsavhandling belyser effekten av framfallsoperation ur ett kliniskt och ett patientperspektiv. Pakbaz belyser hur kvinnor med framfall upplever sitt tillstånd och kännedomen om framfall bland kvinnor som genomgår planerad (ej akut) gynekologisk operation. Pakbaz visar att var femte kvinna med framfall inte vet att hennes symtom beror på framfall.

Kvinnor med framfall har sämre tillgång till information om tillståndet via broschyrer och media jämfört med t. ex. den mängd informationskällor som kvinnor med urininkontinens rapporterar angående sitt medicinska problem. Information avseende framfall borde därför vara mer lättillgänglig så att kvinnor kan skaffa sig kunskap om tillståndet.

Sjukvårdspersonal har en viktig roll för att informera patienterna om relaterade symtom och tillgängliga behandlingsalternativ. Avhandlingen är baserad på data från det Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi och utvärdering av 1 364 operationer, vidare enkätundersökning av 640 patienter med en planerad gynekologisk operation samt intervjuer med patienter.

För mer information, kontakta gärna Mojgan Pakbaz på
telefon 090-785 04 61
e-post mojgan.pakbaz@obgyn.umu.se

Fredag 25 mars försvarar Mojgan Pakbaz, Inst. för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, sin avhandling med titeln: Vaginal prolapse – Clinical outcomes and patients’ perspectives. A study using quantitative and qualitative methods (Svensk titel: Vaginal prolaps i kliniskt och patientperspektiv – en studie med epidemiologiska och kvalitativa metoder).

Disputationen äger rum klockan 9.00 i Bergasalen, by. 27, NUS. Fakultetsopponent är professor Martin Stjernquist, Malmö universitetssjukhus (MAS). Huvudhandledare: Mats Löfgren, Inst. för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi.

Läs hela eller delar av avhandlingen på

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera