Tema

Motstridiga ideal för socialdemokratiska partiledare

Håkan Juholt har föreslagits som ny partiledare för Socialdemokraterna. Men han har komplexa ledarideal att leva upp till. För partiets ledare ska helst vara en stark auktoritär och förebild, samtidigt som han ska vara en kompis i kollektivet.

Jenny Madestam är universitetslektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har tidigare undersökt hur den socialdemokratiska idealbilden av partiledarskapet ser ut.

Vilka ideal finns för en socialdemokratisk partiledare att leva upp till?
— Jag brukar kalla den socialdemokratiska ledartypen för en kompispappa eller kompismamma, där den å ena sidan ska vara en tydlig auktoritär som går i täten och som partimedlemmarna kan se upp till. Å andra sidan ska samma person vara en jämlike, en kompis som inte får gå i täten utan ska vara likvärdig partiets medlemmar. Jantelagen är väldigt stark, vilket gäller generellt i svensk kultur, men är kanske ännu starkare inom socialdemokratin som är ett kollektivistiskt parti där gruppen är det centrala och inte individen.

Hur gör man för att leva upp till dessa motstridiga ideal?
— Det ideal som jag har forskat fram är just ideal och som är svåra att leva upp till i verkligheten, och rent av omänskligt att förena. I ledarskapet finns hela tiden konflikter; man ska vara tydlig och ta kommandot samtidigt som man ska lyssna och vara lyhörd. Därför blir man aldrig helt nöjd med en ledare, det är som på semestern när du vill vara aktiv och resa runt samtidigt som du vill ligga helt still och bara vila. 

Hur förhöll sig Mona Sahlin och Göran Persson till idealen?
— Mona Sahlin lutade mer åt kompisidealet, hon gick in mer som en lagledare framför ett starkt jag. Hon var den lyhörda partiledaren till skillnad från Göran Persson som i stället levde upp till pappaidealet och visade var skåpet skulle stå.

Är den föreslagna partiledaren Håkan Juholt en pappa eller kompis?
— Om man ser på Håkan Juholt så utstrålar han ett kompisideal med bred förankring i partiet och sägs vara en bra lyssnare. Samtidigt tyckte jag att han påminde lite om Göran Persson under gårdagens presskonferens, han utstrålade självförtroende och gav intryck av att kunna ta kommandot. Så möjligen kommer Håkan Juholt att i större utsträckning kunna kombinera de båda idealen, men det återstår att se.

Vilka egenskaper är generellt viktiga för en partiledare att ha?
— Tydlighet är viktigt, du måste ha en idé om vad du vill och förmåga att driva igenom idén. Det kan handla om vad som helst, vilka som ska sitta i regeringen, vilka värderingar partiet ska ha, och så vidare. Sedan ska du också ha mod, du måste vilja driva frågor och inte bara lyssna och gå efter vad andra tycker, som partiledare kan man inte bli älskad av alla och det måste du stå ut med. Du måste också kunna kommunicera, både inom det egna partiet och ut mot väljarna.  Plus, du måste kunna hålla ihop partiet. Alla partier har interna konflikter och det gäller att hålla en balans mellan allas olika åsikter, inte minst inom Socialdemokraterna som är ett väldigt stort och brett parti. 

Text: Elin Melin, forskning.se

Kontaktinformation
red@forskning.se

Motstridiga ideal för socialdemokratiska partiledare

 lästid ~ 2 min