Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2011

Många andungar överlever i fiskfria vatten

När simänder ska häcka bör de välja ett vatten som inte innehåller fisk, som konkurrerar med de nykläckta andungarna om proteinrika insekter, skriver Lisa Dessborn i sin doktorsavhandling från SLU. Änderna saknar dessutom förmåga att känna igen och skydda sig mot rovfiskar som gädda. För att änderna ska reproducera sig bra är det därför viktigt att inte plantera ut fisk och änder i samma vatten.

Andungar är beroende av proteinrik mat de första två veckorna, och därför är insekter och andra ryggradslösa djur en viktig del av dieten. Förekomsten av fisk kan påverka mängden insekter negativt och därmed påverka andungarnas överlevnadsmöjligheter. Miljöstrateg Lisa Dessborn har i sitt doktorsarbete vid SLU och Högskolan i Kristianstad undersökt effekten av fisk på häckande änder.

Andungarna har ett stort energibehov och dödligheten är ofta hög, bland annat på grund av näringsbrist. I sjöar utan fisk observerade Lisa Dessborn att inte bara andungarnas överlevnad var bättre, utan också att antalet andpar innan kullarna hade kläckts var större än vid sjöar med fisk. Detta tyder på att häckande änder aktivt undviker sjöar med fisk.

De flesta av de undersökta sjöarna hyste flera fiskarter, även rovfiskar som gädda. Att gädda tog andungar som rov kunde därför inte uteslutas. För att isolera sådana effekter sattes gädda ut i två fiskfria sjöar. Det blev ingen reducering av par under äggläggningsperioden, men däremot observerades en kraftig reduktion av kullar och andungar.

Ändernas observerade oförmåga att identifiera och undvika gädda är intressant, eftersom det har en tydlig effekt på häckningsframgången. Nykläckta andungar visade sig inte heller kunna känna igen, undvika och reagera på gädda.

– Om man vill upprätthålla en hög reproduktion av änder visar mina resultat tydligt att fiskfria vatten behövs, säger Lisa Dessborn. Den negativa effekten av fisk på häckande änder är påtaglig och änderna tycks inte kunna undvika sjöar med rovfisk.

Många sjöar i Sverige och Finland hade varit utan fisk om inte människan hade planterat ut dem. Även änder sätts ut för att öka jaktbeståndet.

– Det kan därför vara bra att koncentrera andutsättningarna till sjöar utan fisk, och framför allt att undvika att sätta ut fisk och änder i samma sjö, säger Lisa Dessborn.
—————————————–
Miljöstrateg (MSc) Lisa Dessborn, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”The Influence of Food Abundance Patterns and Predation on Breeding Ducks with a Special Emphasis on the Interactions between Ducklings and Fish”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Tid: fredagen den 11 mars 2011 klockan 13.00
Plats: Aulan i Alnarpsgården, Alnarp.
Opponent: Andy Green, professor på Estación Biológica de Doñana, Spanien.

Mer information
Lisa Dessborn, 044-203464, 070-887 99 76, Lisa.Dessborn@hkr.se

Doktorand vid SLU i Umeå, http://www.slu.se/viltfiskmiljo
Arbetsplats: Högskolan i Kristianstad), http://hkr.se/templates/Page____9226.aspx
Hemort: Lund

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera