Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2011

Döda träd ger levande öringar

Dagens moderna skogsbruk kan vara negativt för öringen i våra vattendrag visar en ny avhandling från Avdelningen för biologi vid Karlstads universitet. Frånvaron av döda träd leder till minskad tillgång av insekter som är en viktig föda för öringen.

– Framförallt är det avverkning av skog längs bäckar och åar och effekterna av detta som försämrar livsmiljön för öringen, säger Pär Gustafsson, nydisputerad forskare i öringekologi vid Avdelningen för biologi.

Enligt skogsvårdslagen ska trädridåer lämnas kvar intill vattendragen. Inte sällan sker ändå avverkningar ända ner till strandkanten. Pär Gustafsson har i sin forskning studerat några av de faktorer som man kan förknippa med att just träd och annan högre vegetation längs bäckar och älvar tas bort, till exempel i samband med skogsavverkning.

Bland annat visar det sig att de trädlevande insekter och andra småkryp som ofta faller ned i vattnet och där blir till föda för fisken är mycket viktiga för öringen. När Pär Gustafsson i fältexperiment tog bort denna resurs med hjälp av flera hundra meter långa plasttält blev följden att fisken svalt och minskade i tillväxt. I första hand kunde man se detta under sommaren när det är ont om alternativ vattenlevande föda.

En annan faktor är de strandnära träd som om skogen får stå orörd förr eller senare faller ner i vattnet. Att gamla träd tillåts hamna i vattnet och får ligga kvar är mycket viktigt för öringen av flera skäl, dels utnyttjar många insekter veden som både föda och boplats vilket ökar mängden insekter i vattnet och på så sätt ökar även mängden föda för fisken.

I de fältexperiment som Pär Gustafsson genomfört i bäckar i Glaskogens naturreservat mellan Arvika och Årjäng har det visat sig att öring som lever i miljöer med mycket död ved växer bättre än öring som lever utan död ved. Studier i Karlstads universitets unika strömakvarieanläggning har därefter visat att öring som lever i miljöer med mycket ved är betydligt mindre aktiv samtidigt som de fångar nästan lika mycket mat som öringar i miljöer med lite död ved.

Kontaktinformation
För mer info, kontakta Pär Gustafsson tfn 0730-77 19 63.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera