Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2011

Upptag av algproducerat nervgift undersökt i ny avhandling

Nervgiftet BMAA, som produceras av vanligt förekommande alger, har föreslagit vara förknippade med sjukdomar som ALS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar. Oskar Karlsson har visat i sin avhandling vid Uppsala universitet att giftet tas upp i hjärnan hos unga möss som exponerats för giftet.

Cyanobakterier (tidigare benämnda blå-gröna alger) finns framför allt i söt- och brackvatten, men även i jord och i symbios med växter. Man har nyligen visat att de flesta cyanobakterier kan producera en ovanlig, neurotoxisk aminosyra BMAA (ß-N-methylamino-L-alanine). Bland annat har den hittats i två arter som varje år orsakar algblomning i svenska sjöar och Östersjön.

Detta toxin har tidigare föreslagits bidra till allvarliga neurodegenerativa förändringar förknippade med neurologiska sjukdomar som ALS (amyotrofisk lateralskleros), Parkinsons sjukdom och med demens hos befolkningen på ön Guam i Stilla havet. Cyanobakterier finns i många geografiska områden och miljöer och konsumeras av andra organismer i miljön, vilket innebär att det möjligt att även människor kan vara exponerade för BMAA.

Oskar Karlsson har i sin avhandling undersökt om BMAA kan tas upp och skada hjärnan hos unga djur. Blodhjärnbarriären hos vuxna djur hämmar upptaget i hjärnan, men tidigare studier har visat att blodhjärnbarriären hos foster och unga djur skiljer sig från den vuxna blodhjärnbarriären vilket ökar risken för att vissa ämnen kan ansamlas i högre nivåer i den unga hjärnan.  

Hjärnan hos foster och unga djur har även andra egenskaper som gör att den blir speciellt känslig för toxiska ämnen. Oskar Karlsson visar att kortvarig exponering för BMAA under hjärnans tidiga utveckling kan påverka dess funktion i vuxen ålder. Dessa djur fick en tydligt sämre inlärningsförmåga samt försämrat minne. En högre dos gav upphov till celldöd i hippocampus, ett av de viktigaste hjärnområdena för minne och inlärning, hos unga djur – och till neurodegenerativa förändringar i vuxen ålder.

–    Toxinet passerade över moderkakan och togs upp i musfostrets hjärna, men för att kunna göra en korrekt riskbedömning av BMAA:s effekter på människors utveckling och hälsa behövs fler studier med lägre doser och under längre tid, säger Oskar Karlsson.

Läs avhandlingen [Ref 1].

För mer information, kontakta Oskar Karlsson (utomlands vecka 10) oskar.karlsson@farmbio.uu.se eller forskningsledare professor Eva Brittebo, tel: 070-167 90 64, eva.brittebo@farmbio.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera