Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2011

EU-tullar hindrar handeln med omvärlden

Tullar drar ner importen av livsmedel till EU rejält. En ny rapport från AgriFood Economics Centre vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att relativt små justeringar av tullarna skulle medföra att handeln ökade.

Ökad import innebär oftast billigare varor för EU:s konsumenter, större möjlighet för producenter i andra länder att exportera men även ökad konkurrens för EU:s producenter.

– Jag har jämfört olika varugrupper och en tullsänkning skulle ha olika effekt beroende på om det handlar om grönsaker och frukt eller spannmål, säger Cecilia Hammarlund, utredare som står bakom rapporten ”Handel med hinder – effekter av tullar på EU:s jordbruksimport”.

Enligt studien skulle en genomsnittlig tullsänkning på en procent leda till ökad handel med vissa typer av  grönsaker på nästan 10 procent. Importen av frukt skulle öka med 5 procent, och importen av kött, mjölk och ägg med nästan 4 procent. För spannmål skulle däremot en enprocentig sänkning bara öka importen marginellt.

Handeln av jordbruksvaror till EU hämmas av tullarna. Enligt rapporters beräkningar är tullarna särskilt höga på vissa varor – 40 procent för kött och köttvaror, 48 procent på mejerivaror och 37 procent på spannmål. Frukt och grönsaker har tullar på 6-8 procent av importvärdet.

Studien (som rör åren 1995 till 2007) visar också att det är kostsamt att handla med jordbruksprodukter över gränser. Transporter är en faktor, men handeln begränsas också av vad konsumenter i olika länder föredrar samt skilda lagar och regelverk.

– Ett övergripande resultat är att handeln är många gånger större om den sker inom ett EU-land än om en gräns mellan ett EU-land och ett annat land passeras, säger Cecilia Hammarlund, som påpekar att om WTO-förhandlingarna leder till tullsänkningar för jordbruksprodukter kan andra typer av handelskostnader få ännu större betydelse i framtiden.

Kontaktinformation
Mer information
Kontakta: Cecilia Hammarlund, utredare på Institutet för Livsmedelsekonomisk Analys, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, cecilia.hammarlund@agrifood.lu.se, 046-222 07 90
Rapporten ”Handel med hinder – effekter av tullar på EU:s jordbruksimport” kan laddas ner från www.agrifood.se

Institutet för Livsmedelsekonomisk Analys är en del av AgriFood Economics Centre, som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera