Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 mars 2011

Återupprättade förbindelser mellan skadade nerver och muskler undersöks

Marlene Norrby undersöker i sin avhandling vilka faktorer som kan påverka återetablering av neuromuskulära förbindelser samt vilka faktorer som har en potentiell roll i reglering av muskelmassa.

Skelettmuskulaturen utgör nästan hälften av vår kroppsmassa och är viktig för att vi ska kunna andas och röra oss men också för kroppens ämnesomsättning av bland annat glukos. Rörelse kräver en funktionell kommunikation mellan hjärnan/ryggmärgen och musklerna i till exempel händerna. Denna kommunikation förmedlas av nerver, dels i det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) och dels i det perifera nervsystemet som står i kontakt med muskelfibrerna, via den så kallade neuromuskulära förbindelsen.

Om denna förbindelse skadas vid till exempel olycka eller sjukdom leder det till att muskeln förlorar kontakt med nerven, det vill säga den blir denerverad. Detta leder till att muskeln blir inaktiv eftersom den inte längre får signaler från nervsystemet och konsekvensen blir då att muskeln förlorar massa.

Den minskade muskelmassan beror troligen till stor del på att muskelproteiner bryts ned i större takt än de nybildas och vid tillväxt av muskelmassa tros situationen vara omvänd. De denerverade muskelfibrerna har dock en stor förmåga att återhämta sig eftersom närliggande nerver kan skjuta utskott som kan växa fram till denerverade muskelfibrer och återupprätta förbindelsen.

Syftet med Norrbys arbete har varit att försöka identifiera faktorer som kan vara av betydelse för återetablering av den neuromuskulära förbindelsen samt faktorer som har en potentiell roll i reglering av muskelmassan. Dessutom har graden av fosforylering undersökts hos en del proteiner. Fosforylering innebär att en eller flera fosfatgrupper binds till proteinet, vilket är ett vanligt sätt för reglering av aktivitet för proteinet.

Norrbys studie visar bland annat att förekomsten av en rad proteiner som är viktiga för nybildande av proteiner ökar i såväl muskel under tillväxt som i förtvinad denerverad muskel. Dessa resultat pekar därför på att nedbrytningen av proteiner måste vara mycket mera ökad i muskel som förtvinar på grund av denervation.

Marlene Norrby är född i Kalmar och uppvuxen i Kalmar och i Visby. Hon tog sin magisterexamen vid Högskolan i Kalmar och sedan 2005 har hon varit doktorand vid Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet.

Avhandlingen ”Gene and protein expression in denervated atrophic and hypertrophic skeletal muscle” försvaras den 11 mars, 2011 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Opponent är professor Lars Larsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala

För mer information kontakta Marlene Norrby, telefon: 070-328 28 00 eller e-post: marlene.norrby@lnu.se

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press: lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera