Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2011

Avhandling om posttraumatisk stress hos brännskadade

Posttraumatisk stress efter en brännskada är relaterat till en selektiv uppmärksamhet av sådant som påminner om traumat. Det visar Josefin Sveen i sin avhandling som hon försvarar vid Uppsala universitet den 11 mars. Hon har även testat ett instrument som kan identifiera personer i riskzonen.

En brännskada är ett livshotande tillstånd och ett av de största trauman en människa kan råka ut för. Andelen överlevande efter svår brännskada har ökat under de senaste decennierna, vilket även medför en ökad andel patienter med psykisk sjuklighet. Vanligt förekommande efter brännskada är till exempel symptom på posttraumatisk stress. Det finns därför ett behov av användbara mätmetoder för att upptäcka de patienter som är i riskzonen för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Josefin Sveen har utvärderat en självskattningsskala (Impact of Event Scale-Revised) som ska mäta posttraumatisk stress. Slutsatsen blev att metoden fungerar bra som screeninginstrument för att mäta posttraumatisk stress efter brännskada. Hennes avhandling visar också att olika grupper av patienters PTSD-symptom har olika mönster över tid.

–    Därför kan självskattningsskalan vara användbar redan under vårdtiden för att även identifiera vilka som sannolikt kommer att klara stressen bra eller mindre bra, säger hon.

Tidigare studier har visat att det är vanligt att man efter traumat selektivt uppmärksammar traumarelaterad information, dvs sådant som påminner om traumat. Det har också förslagits att detta kan leda till att det posttraumatiska stressyndromet vidmakthålls, genom att konstant aktivera och förstärka känslan av hot. Josefin Sveen undersökte om det fanns ett samband mellan sådan selektiv uppmärksamhet och risken för posttraumatiskt stress ett år efter skadan.

–    Det visade sig att en majoritet av patienterna visade selektiv uppmärksamhet och hos denna grupp var också riskfaktorerna för posttraumatisk stress fler, säger hon.

För mer information, kontakta Josefin Sveen, tel: 018-611 52 06, josefin.sveen@neuro.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera