Tema

Förpackningar blir konsumtionskritik

I barnlitteraturens värld används förpackningar för att spegla konsumtionssamhället, med dess växande sopberg och ohållbart höga konsumtion, visar en aktuell avhandling i litteraturvetenskap.

När Pippi plockar upp en tom burk, som någon slängt, från marken och beskriver den som ett värdefullt fynd vänder hon upp och ner på invanda begrepp. I barnens fantastiska värld kan det vi uppfattar som skräp tillmätas ett stort värde och bli en omhuldad leksak. Barbro Lindgren är inne på samma tema i böckerna om Barnhans med bl.a. en flygande champagnekork.

Martin Hellström har studerat hur förpackningar används i barnlitteratur.

– Förpackningen är den kanske tydligaste symbolen för konsumtionssamhället, säger han. Det var först med de moderna förpackningarna som det blev möjligt att massproducera och distribuera varor över långa avstånd. Förpackningar används ju också för att göra reklam för varan.

Hans studie omfattar några av de klassiska verken inom barnlitteraturen, som Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och Mio, min Mio, och Tove Janssons Muminserier.

– Barnlitteraturen speglar leken, säger han, och barn leker med det som finns till hands, ofta med förpackningar. Då får de en helt annan funktion.

Men han har också hittat en mera direkt konsumtionskritisk linje i t.ex. några av Tintinserierna. I Tintin i Amerika skildras exempelvis ett slakteri i kritiska ordalag.

– Budskapet är att producenter är skurkar och att massproduktion är något bedrägligt.
Förpackningen blir en symbol för konsumtionssamhället, och barnböckerna bär på ett uppfordrande budskap till de vuxna: Sluta köpa nya grejer hela tiden, ta vara på det ni har, var rädda om det och om varandra.

– Det handlar inte om några tydliga plakatbudskap, som i en del 70-talslitteratur. Det görs på ett mer underfundigt sätt.

Insikterna är inte nya. De har hörts många gånger förut. ”Men”, skriver Martin Hellström, ”de kommer från ett oväntat håll – barnlitteraturen – och de talar i en oväntad riktning – till oss vuxna.” ”Rollerna blir omvända. Barnlitteraturen uppfostrar, öppnar ögon och kräver förändring. I första hand av oss vuxna”.

Martin Hellström disputerar den 10 mars. Avhandlingen heter Förpackningens förvandlingar. Konsumtion och karneval i barnboken. Martin Hellström nås på mobil 070 2169 070. E-post: martin.hellstrom@liu.se

Förpackningar blir konsumtionskritik

 lästid ~ 2 min