Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 februari 2011

Arbetsorganisationen påverkar anställdas hälsa

Hur arbetet är organiserat spelar stor roll för anställdas arbetsvillkor och hälsa. Detta visar ett forskningsprogram som letts från Karolinska Institutet. Förändringar på arbetsmarknaden och många organisationsförändringar har lett till ökade psykosociala krav och krav på kompetens bland anställda och chefer. Många har stimulerats och utvecklats av dessa krav, medan andra drabbats av arbetsrelaterade sjukdomar och hög sjukfrånvaro.

– Konsekvenserna har blivit ökade skillnader mellan anställda i olika verksamheter och branscher när det gäller fysiska och psykosociala arbetsmiljövillkor, säger Staffan Marklund, professor i arbetshälsovetenskap.

Resultat av forskningsprogrammet ”Organisationsförändring och arbetsrelaterad hälsa”, som har finansierats av Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap (FAS), presenteras bland annat i antologin ”The Dynamics of Organizations and Healthy Work”.

Resultaten redovisas samtidigt på ett seminarium, dit du som journalist är välkommen. Se bifogat program.

Tid: Onsdag den 2 mars klockan 14.45-17.00 med efterföljande mingel

Plats: Sal Gustaf Retzius, Berzelius väg 3, plan 2, Karolinska Institutet campus Solna.

Anmäl dig till Ulla Eriksson, ulla-lena.eriksson@ki.se med kopia till pressekreterare Sabina Bossi, sabina.bossi@ki.se

Forskningsprogrammet visar olika aspekter av hur förändringar i arbetsorganisation påverkar individers arbetsvillkor, hälsa och sjukfrånvaro. Forskarna belyser i ett stort antal empiriska studier den dynamik, som på olika strukturella nivåer kännetecknar det moderna arbetslivet. Faktorer som studerats är bland annat utvecklingen av arbetsorganisation, ledarskap, arbetsmiljö och ojämlikhet. Man diskuterar även hur forskningen behöver utvecklas för att bättre kunna följa ett arbetsliv i ständig förändring.

Antologin ”The Dynamics of Organizations and Healthy Work” är utgiven i Arbetsliv i omvandling No 2010: 05. Redaktörer är professor Staffan Marklund, sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet och professor Annika Härenstam, institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

För pressbilder, se: ki.se/pressrummet

För mer information, kontakta:
Professor Kristina Alexanderson, sektionschef för försäkringsmedicin
Tel: 08-524 832 00 eller 070-216 20 99
E-post: kristina.alexanderson@ki.se

Professor Staffan Marklund, ansvarig för forskningsprogrammet
Tel: 08-524 832 16
E-post: staffan.marklund@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66 eller 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera