Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2011

Behöver Sverige fler kvinnor som är företagare?

Det svenska samhället har gått från att se med misstänksamhet på företagare till att nästan krama ihjäl dem. Trots det är endast 25 procent av landets företagare kvinnor. Vad beror det på? Professor Carin Holmquist reder ut begreppen och slår hål på myter om kvinnors företagande i en nyutkommen skrift i serien Forskning i Fickformat.

Vem vill inte vara entreprenör idag? Det svenska samhället har gått från att se med misstänksamhet på företagare till att nästan krama ihjäl dem. Trots det är endast 25 procent av landets företagare kvinnor. Vad beror det på? Professor Carin Holmquist reder ut begreppen och slår hål på myter om kvinnors företagande i en nyutkommen skrift i serien Forskning i Fickformat.

Carin Holmquist, professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm, bygger sina resonemang på över trettio års forskning och lång erfarenhet av att utbilda och vara rådgivare åt företagare, i synnerhet kvinnor.

Hon visar i den aktuella skriften att det finns djupa strukturella förklaringar till att kvinnor står för en lägre andel av företagandet. Företagande har fått en manlig könsprägling. Kvinnor som startar företag möter därför större utmaningar än män.  Holmquist anser dock att det är möjligt – och önskvärt – att öka andelen företagare som är kvinnor.

– Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det en affärspotential i att öka andelen kvinnor som är företagare. Kvinnor bär på andra erfarenheter än män som kan omsättas i nya erbjudanden och tillfredsställa ett marknadsbehov, säger Carin Holmquist.

Men för att en ökning ska komma till stånd krävs förändringar så att förutsättningarna för företagande blir mer könsneutrala.

– Den svenska arbetsmarknaden är som helhet könssegregerad. Kvinnor utför också fortfarande en större del av det obetalda hushållsarbetet och arbetar mer deltid. Det får konsekvenser för möjligheterna att driva företag, säger Carin Holmquist.

En av Holmquists huvudpoänger är att allt framgångsrikt företagande bygger på bärkraftiga affärsidéer samt viljan hos företagaren att driva, utveckla och ta ansvar – inte på stöd och bidrag. Hon betonar vikten av det individuella valet. Kvinnor, och män, ska starta företag för att de vill, inte för att de måste. Samtidigt lyfter hon fram att kvinnor som är företagare ofta är mer nöjda med sin arbetssituation än kvinnor som är anställda. Det finns således flera skäl till att uppmuntra kvinnors företagande.

Skriften Kvinnors företagande – kan och bör det öka? är nyutkommen och kostar 210 kronor. Den, och övriga skrifter i serien Forskning i Fickformat, kan beställas via efi.publications@hhs.se.

För mer information om skriften, vänligen kontakta Carin Holmquist:
mobil: 0703-36 93 55
e-post: carin.holmquist@hhs.se
Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor. Alla skrifter i serien går att beställa via efi.publications@hhs.se. För mer information, vänligen kontakta Ilinca Benson: 0709-669453, ilinca.benson@hhs.se.

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, ledarskap och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm.  Sweden. Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera