Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2011

SLU övertar Fiskeriverkets forskning

Fiskerieverket forsknings- och utvecklingsverksamhet flyttas över till SLU. Det beslutade regeringen vid sitt sammanträde i dag. Det innebär att den nya Havs- och vattenmyndigheten som ersätter Fiskeriverket från 1 juli 2011 inte kommer att ha någon egen forskning om Sveriges fiskbestånd.

Det blir i stället i SLU:s regi som forsknings- och utvecklingsverksamheten föreslås svara för forskning, datainsamling, undersökningar och analyser samt vetenskaplig rådgivning till den nya myndigheten.

– Det är positivt att vi nu får en samlad och integrerad forskning och kompetens som kan utveckla ett hållbart fiske i våra vatten, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson, angående dagens beslut.

Verksamheten bedrivs i nuläget vid tre forskningslaboratorier. De är belägna i Lysekil, Drottningholm utanför Stockholm och i Öregrund. Verksamheten kommer att bilda en egen institution vid SLU.

–Från SLU:s ledning ser vi positivt på beslutet. Vi vet att det är en verksamhet som håller hög kvalitet med kompetenta medarbetare, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU.

Bra beredskap
SLU har redan i dag en omfattande verksamhet inom fortlöpande miljöanalys, det vill säga miljöövervakning och analyser av samma typ som bedrivs vid Fiskeriverkets forskningsavdelning.  Organisation och beredskap finns därmed för att hantera uppdrag och utredningar om naturresurser och miljötillstånd.

–I och med dagens beslut kan synergieffekter uppnås, och vi kan erbjuda en bättre samlad kompetens inom miljöanalys från såväl mark som vatten, säger Göran Ståhl, vicerektor vid SLU med särskilt ansvar för fortlöpande miljöanalys.

Uppgiften för den verksamhet som förs över till SLU från 1 juli 2011 blir att svara för forskning, datainsamling, undersökningar och analyser samt att ta fram underlag för de vetenskapliga råd som Havs- och vattenmyndigheten behöver för att fullfölja uppdraget som central myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor.

Mer information:
Göran Ståhl, vicerektor SLU, med ansvar för fortlöpande miljöanalys 
070-661 82 16  goran.stahl@slu.se
 
 
 

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera