Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2011

Onödigt lätt att råna svenska godstransporter

Varje år rånas svenska godstransporter på varor värda flera miljarder kronor. Problemet är mycket större än de i media uppmärksammade värdetransportrånen. En uppgiven transport- och logistiksektor har mer eller mindre valt att leva med problemet. Men det finns lösningar. Det menar Luca Urciuoli, teknologie doktor i Teknisk logistik vid Lunds Tekniska Högskola. Nyligen la han fram en avhandling i ämnet.

– Idag gör de flesta företag inga investeringar överhuvudtaget. Trots att det är ganska enkelt att fixa stöldsäkra dörrar, inbrottslarm och bra lås på lastutrymmena. Kriminella hinner ofta göra inbrott när chauffören lämnar lastbilen för lunch, sover i lastbilen eller levererar varor till kund, berättar Luca Urciuoli som tillägger att stölder under transport är ett växande problem.

Luca Urciuolis förklaring till att transportföretagen gör så lite är att många inte upplever det som meningsfullt att ta tag i problemen. Idag bryr sig företagen sällan om att rapportera stölderna till polisen – ”de gör ändå inget”. Inte heller rapporterar man gärna till försäkringsbolagen eftersom man då riskerar en dyrare premie.

Denna brist på rapportering och statistik leder till att problemet underskattas. Något som i sin tur leder till att berörda intressenter – polis, tull, åklagare, försäkringsbolag, certifieringsorgan, säkerhetsföretag, trafikverket, transportörer och varuägare – gör mindre än de borde.

Men Luca Urciuolis kartläggning visar att det visst lönar sig att ta tag i problemet. De få transportörer som faktiskt investerade i bättre säkerhet, anpassade säkerheten efter de kriminellas beteende och litade på att polisen verkligen grep och domstolarna dömde brottslingarna, utsattes också för mindre brott.

Luca Urciuoli kunde vidare konstatera att dessa företag var bra på att specificera sina säkerhetskrav och bestämma hur säkerhetskostnaderna skulle delas med andra inblandande. När de gjorde investeringar såg de också till att förhandla med sina försäkringsbolag om sänkta premier.

– Utbildning är nödvändigt för att fler transportörer ska satsa på säkerhetsarbete. En bra start är att transportföretagen börjar rapporterar in alla stölder internt och till polisen. Då får man statistik som speglar verkligheten och det blir enklare att argumentera för åtgärder, kommenterar Luca Urciuoli.

Enligt Sten Wandel, professor i teknisk logistik och Luca Urciuolis handledare, behöver många transportföretag extern hjälp med att göra säkerhetsanalyser. De gäller framförallt alla de mindra bolag som dominerar branschen – de större fixar ofta sådant på egen hand. Säkerhetsbolagen borde marknadsföra sina produkter och tjänster så det tydligt framgår att de inte bara minskar förlusterna utan att de även kan bidra till ökade intäkter genom nöjdare kunder, menar han.

– Jag tycker också att Trafikverket och kommuner borde subventionera bevakade uppställningsplatser, så kallade truckstops, längs vägarna. Regelverket säger ju att chaufförer måste stanna och vila med jämna mellanrum – vare sig man är framme eller ej. En sådan investering skulle samhället snabbt tjäna in, anser Sten Wandel.

Luca Urciuoli framhåller att säkerhetsåtgärderna måste fördelas på alla nivåer: infrastruktur, terminaler, fordon, pallar, kartonger och konsumentförpackning och längs hela logistikkedjan. De kriminella hittar snabbt den svagaste punkten!

De senaste åren har Teknisk logistik producerat fyra avhandlingar om just säkerhet i logistiksystemen. De tidigare har handlat om stopp i leveranser, om förpackning av farligt gods och om värdetransportrån. Forskningen sker i samarbete med LUCRAM, Lund University Centre for Risk Assessment and Management.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Luca Urciuoli, nybliven doktor i Teknisk logistik vid Lunds Tekniska Högskola, luca.urciuoli@tlog.lth.se , +46(0)709476689 (pratar svenska men helst engelska, är utomlands torsdagen men kan nås på tel) eller Sten Wandel, handledare och professor, Teknisk logistik vid Lunds Tekniska Högskola, 046-222 81 14, 070-7284773, Sten.Wandel@tlog.lth.se. Bild på Luca Urciuoli bifogas.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera