Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2011

Kulturväxtdatabas öppnar igen

Den världsunika svenska kulturväxtdatabasen SKUD, som stängdes tidigare i år på grund av akut medelsbrist, kommer att öppnas igen tack vare ett samarbete mellan SLU, näringslivet och intresseorganisationer.

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) stängde vid årsskiftet vilket orsakade starka reaktioner från användare inom många olika samhällssektorer. En gemensam insats mellan LRF, genom Gröna Näringens Riksorganisation, och flera andra företag och organisationer inom den kommersiella växtsektorn gör att SKUD nu kommer att kunna öppnas igen. Stödet garanterar den fortlöpande driften och säkerhetsarbetet, men för närvarande ingen nyinläggning av data i SKUD eller vidareutveckling av databasen. SKUD ska göras tillgänglig igen före februari månads utgång.

Företrädare för SLU, Göteborgs Botaniska Trädgård, Jordbruksverket, GRO/LRF samt den nuvarande huvudmannen Centrum för biologisk mångfald samlades i Alnarp den 10 februari för att diskutera SKUDs nuvarande problem och möjliga lösningar. Parterna enades om det angelägna att fortsätta driva och utveckla databasen. Man beslöt därför att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att formulera övergripande mål och behovsnivåer för både informationen i SKUD och den tekniska utvecklingen. Andra viktiga frågor att diskutera handlar om framtida placering, huvudmannaskap och kompetensbehov. Arbetet ska slutföras under våren. Parallellt med detta arbete söks ytterligare extern finansiering.

– Vi vill på detta sätt skicka en tydlig signal som visar det stora värdet vi sätter på SKUD, säger Nils Andersen vid Splendor Plant och representant för GRO/LRF. Det känns bra med fyra parter som verkligen vill komma fram till en långsiktig och hållbar lösning för alla de inom och utanför Sverige som dagligen använder SKUD.

Läs mer
SKUD är en nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter, helt anpassad till svenskt språkbruk och internationell praxis. Databasen innehåller över 81500 vetenskapliga och hortikulturella namn, 4500 produktnamn samt drygt 25000 svenska och mer än 12000 inhemska växtnamn från övriga Norden. All information i SKUD grundas på publicerade referenser som idag uppgår till mer än 9000.
Se pressmeddelande 101216 om varför SKUD behövde stängas tills vidare [Ref 1]

Kontakt
Jens Weibull, Centrum för biologisk mångfald, SLU
Tel. 040-67 55 31, 070-573 22 48
E-post: jens.weibull@slu.se
SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera