Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2011

Finansiella chocker på baltiska marknader

År 2006 tillhörde Estland, Lettland och Litauen de snabbast växande ekonomierna i Europa. Sedan kom finanskrisen. Albina Soultanaeva, Umeå universitet, har studerat hur finansiella chocker, till exempel fallande priser eller ökad risk på internationella aktiemarknader, kan fortplanta sig till mindre marknader såsom i Baltikum.

Före finanskrisen utgjorde Estland, Lettland och Litauen mycket attraktiva tillväxtmarknader, och flera svenska storbanker etablerade sig i regionen. Nu, ett par år senare, börjar ekonomierna så smått att återhämta sig efter krisperioden, som ibland jämförs med 1930-talets depression.

Nationalekonomen Albina Soultanaeva har i sin avhandling studerat hur olika finansiella chocker, exempelvis goda eller dåliga nyheter på aktiemarknader, sprids mellan finansiella marknader i olika länder. Mer konkret har hon studerat hur inhemska och internationella finansiella chocker påverkar avkastning och risk på de baltiska aktiemarknaderna.

Enligt Albina Soultanaeva är aktiemarknader i ett tidigt skede eller mellanskede i utvecklingen, som i de tre baltiska länderna, ofta särskilt känsliga för politiska nyheter. I sin avhandling undersöker hon därför hur just olika politiska nyheter påverkar de baltiska aktiemarknaderna. Hon visar att Ryssland-relaterade, politiska nyheter om till exempel olika konflikter, spelar en allt mindre roll för investerarnas bedömning av marknadsrisken i de baltiska länderna.

Naturligtvis kan det ibland vara svårt att exakt avgöra vilka nyhetshändelser som påverkar aktiemarknaderna . Albina Soultanaeva föreslår därför en ny ekonometrisk modell som kan urskilja extrema händelser, eller så kallade prishopp, som påverkar marknadens beteende.

Albina Soultanaeva har också studerat hur de baltiska börserna är sammanlänkade. Hon menar att ett växande politiskt och ekonomiskt samarbete, samtidigt som de tillhör samma geografiska område, leder till en stark koppling mellan marknaderna. Resultaten visar till exempel att hänsyn bör tas till utvecklingen på Tallinn-börsen för att förutspå avkastning och risk på börsen i Riga.

Att korrekt kunna bedöma ömsesidigt beroende mellan olika aktiemarknader är viktigt av flera skäl, bland annat för investerare som vill sprida sin portföljrisk. Detta gäller särskilt för mindre aktiemarknader, till exempel i Baltikum, som domineras av internationella och institutionella investerare.

I avhandlingen undersöks också den roll som den bank-baserade kredittillväxten spelat för den ekonomiska tillväxten i de tre baltiska länderna.

Fakta om disputationen
Onsdagen den 25 februari försvarar Albina Soultanaeva, institutionen för nationalekonomi vid Umeå universitet, sin avhandling Back on the Map – Essays on Financial Markets in the Baltic States. Disputationen äger rum kl. 10.15, hörsal C, Samhällsvetarvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Hussein Asgharian, Lund University.

För mer information, kontakta:

Albina Soultanaeva
Tel: 070-256 68 76
E-post: albina.soultanaeva@gmail.com [Ref 1]
Läs hela eller delar av avhandlingen [Ref 2]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera