Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2011

Ny teknik på jobbet leder till spel mellan yrkesgrupper

När ny teknik eller nya informationssystem införs på jobbet följer också ett slags förhandlingar om den nya teknikens värde mellan de berörda yrkesgrupperna, något som även kan kopplas till kön. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Införandet av ny teknik och nya informationssystem är vardag på de flesta arbetsplatser. När ny teknik införs sätts de dagliga rutinerna ofta ur spel under en period. Det kan upplevas som både hot och som möjlighet för den egna yrkesgruppen.

Frida Wikstrand undersöker detta i sin avhandling, dels vid ett par avdelningar vid ett elbolag där affärssystemet SAP införs, dels vid ett par sjukhusavdelningar där ett nytt journalsystem införs.
Ett av studiens resultat är att de symboliska värden som de olika yrkesgrupperna tillskriver tekniken kan kopplas till kön och klass.

– På elbolaget ses det nya affärssystemet av vissa manligt dominerade yrkesgrupper som en teknik som förknippas med kvinnor och därigenom ges ett lägre värde. Administratörerna, som är kvinnor, jämställer affärssystemet med den teknik som elbolagets tekniker arbetar med och tillskriver det ett högt värde, säger Frida Wikstrand.

På sjukhuset ser sjuksköterskorna det nya journalsystemet som ett teoretiskt redskap som förknippas med läkarnas medicinska journal. Läkarna själva tillskriver emellertid sjuksköterskornas nya omvårdnadsjournal ett lägre värde än den egna medicinska journalen och för istället fram sjuksköterskornas roll i omvårdnaden av patienter.

Frida Wikstrands studie visar också hur samma informationssystem kan få olika genomslag i olika delar av samma organisation även om det är samma typ av arbete som genomförs där. Det kan till exempel förklaras av att införandet av ny teknik har föregåtts av andra förändringar, av hur arbetet organiseras och av vilka yrkesgrupper som finns på avdelningen.

– Det som är generellt är att de anställda i de olika miljöerna jag undersökt uttrycker att de blir lämnade därhän med den nya tekniken och de nya systemen. De har problem att anpassa sina rutiner till det nya. Man önskar mer utbildning och även att den lokala praktiken kunde ha fått inflytande vid utvecklandet av den nya tekniken, säger Frida Wikstrand.

Kontaktinformation
För mer information:
Frida Wikstrand, telefon: 040-6658376, 0709-526818, e-post: frida.wikstrand@mah.se
Adress: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 20506 Malmö
Avhandlingens titel: Det tekniska spelet. Förhandlingar om arbete, teknik och kön i relation till införande av nya informationssystem.
Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Frida Wikstrand är verksam vid Malmö högskola
Avhandlingen försvaras fredagen den 18 februari, kl. 13.15 i sal 10, universitetsbyggnaden, Vasaparken, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera