Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2011

Vad det innebär att designa datorspel

Den 9 februari disputerar Jussi Holopainen i ämnet digital spelutveckling på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, med sin avhandling "Foundations of Gameplay". Huvudfokus i avhandlingen är att skapa en förståelse för vad speldesign är för att kunna utveckla ramverk och metoder som kan fungera som en hjälp vid speldesign.

Att spela spel är något som förekommer i alla kända kulturer och idag är digitala spel en betydande fritidsaktivitet för hundratals miljoner människor över hela världen. Samtidigt har speldesign utvecklats till att bli ett eget yrkesområde. Det finns många olika riktlinjer och böcker som handlar om speldesign men det är ovanligt att de är kopplade till relevanta forskningsområden som psykologi och forskning inom design. Att förstå speldesign både som en aktivitet och ett slutresultat av en aktivitet, på ett djupare plan, kan minska problem vid speldesign.

Jussi Holopainen´s avhandling handlar främst om att öka förståelsen för speldesign och hur man baserat på den förståelsen kan ta fram ramverk och metoder som hjälp vid speldesign. Genom att utöka kunskapen om speldesign förbättras inte bara kvaliteten av slutprodukten, det ökar också potentialen till nya sätt att utveckla spel på. 

Tid: 9 februari, klockan 13:15
Plats: sal J1650, BTH, campus Gräsvik, Karlskrona
Doktorsdisputationen är öppen för allmänheten.  
Avhandlingen kan laddas ner via följande länk:
http://dl.dropbox.com/u/12676524/ThesisHolopainen.pdf
 
För ytterligare information kontakta doktorand Jussi Holopainen på telefon +358 50 483 54 83. Se även www.bth.se [Ref 2]

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.
Besök oss gärna på www.bth.se [Ref 3]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera