Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2011

Staden, litteraturen och stockholmarna i ny avhandling

Stockholms utveckling som stad har tvingat fram en storstadsestetik som lett till en ny fiktionsform – storstadslitteraturen. Litteraturvetaren Alexandra Borg tar i sin avhandling ett grepp om stockholmslitteraturen och visar att den varit betydelsefull för stockholmarnas identitet. Disputationen äger rum den 25 februari.

Vid förra sekelskiftet genomgick Stockholm den mest omfattande ombyggnationen i stadens historia. Stadsdelar ritades om, berg försvann och gator fick nya namn. Befolkningsmängden nästintill fördubblades på två decennier.  År 1897 fanns det fler telefoner per invånare än i New York.

I sin avhandling argumenterar Alexandra Borg för att de inre och yttre förändringarna i huvudstaden tvingade fram en urban estetik och med den en ny fiktionsform – storstadslitteraturen. Detta är en prosa som beskriver modernitetens omvandlingar av det urbana rummet. Den grundar sig delvis i författarnas erfarenheter och förändrade synsätt, delvis hämtar den sitt mönster från beskrivningar av de riktigt stora metropolerna. Författarnas Stockholm blir en storstad i linje med Berlin och Paris.

I sin studie tar Alexandra Borg ett brett grepp om stockholmslitteraturen. Genom att analysera dess bakgrund och utbredning visar hon att de stadstematiska inslagen skär tvärs över de litterära genrerna, men också att stadsskildrarna fyller en viktig medskapande funktion.

– I tider av förändring uppfann stockholmsförfattarna ord och bilder för den urbana erfarenheten som kom att få stor betydelse för människors förståelse av sig själva och av sin stad, säger hon.

Alexandra Borg är också frilansande kritiker i Upsala Nya Tidning.

Titel: En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897–1916 (Stockholm: Stockholmia förlag, 2011).
Första recensionsdatum: lördagen den 25 februari 2011.

För mer information, kontakta Alexandra Borg, tel: 018-471 61 89, 073-640 75 01, alexandra.borg@littvet.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera