Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2011

Kvinna, man eller annan?

Lagen kräver att du är man eller kvinna. Du kan inte vara både och, och inte heller varken eller.

Svensk lag ger, sedan 1970-talet, möjlighet till könskorrigering. Det görs genom operation och hormonbehandling. Men lagen ställer krav på de vårdsökande: de måste vara äldre än 18 år, och de måste sterilisera sig. De måste också gå igenom en lång utredningstid och en prövoperiod på ett år då de ska leva som en person av det kön som de vill korrigeras till, innan behandlingen genomförs. Detta för att pröva allvaret i deras begäran.

Ulrica Engdahl har i sin avhandling i Tema Genus studerat begreppen rättvisa och erkännande i relation till transpersoner. Begreppet trans används om personer med en varierad könstillhörighet, som inte passar in i eller känner sig bekväma med den modell där enbart två könskategorier är möjliga. Idag har de svårt att vinna erkännande i samhället, hävdar hon.

– Jag talar om rätten till självidentifiering, att varje människa har rätt att bli erkänd som den hon själv identifierat sig som. Den rätten saknas idag för den här kategorin.
Avhandlingen är en teoretisk filosofisk litteraturstudie. Ulrica Engdahl har studerat den nu aktuella Könstillhörighetsutredningen, Socialstyrelsens rapport om vårdsituationen för transsexuella, ett antal självbiografier, samt program och andra handlingar från de transpolitiska föreningar som finns i Sverige.

En av hennes slutsatser är att det borde finns en ospecifik könskategori.

– Rent juridiskt borde det vara möjligt att införa en tredje kategori, som varken är man eller kvinna, utan annan, säger hon. Det skulle öppna för möjligheten att föreställa sig könsvariation.

Hon anser också att skälen för att kräva sterilisering före könskorrigering är grumliga.

– Utredarna anser det uteslutet att en man skulle bli gravid och föda ett barn. Men varför är det otänkbart, och för vem? Utredarna hänvisar också till att transsexuella vanligen själva vill bli steriliserade, men det är ju inte ett skäl att behålla det som ett krav för alla. Som läget är idag kan du inte både genomgå en könskorrigering och bli biologisk förälder. Som transperson måste du välja. Här behövs en bättre analys, menar jag.

Ulrica Engdahl disputerade den 4 februari vid Tema Genus, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Ulrika Engdahl nås på mobiltelefon 0707-242624. E-post ulrica.engdahl@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera