Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2011

Värmeälskande skadeinsekter på plats

Idag finns en oro för att skadeinsekter kommer att gynnas av ett varmare klimat, men det vetenskapliga underlaget är magert. Nu visar SLU-forskare att vissa individer av en skadeinsekt i salix fördubblar äggläggningen i ett varmt klimat, medan andra individer lägger lika många oavsett temperatur. Vad detta betyder för risken för utbrott i framtiden diskuteras i en artikel.

Idag finns en oro för att skadeinsekter kommer att gynnas av ett varmare klimat, men det vetenskapliga underlaget är magert. Nu visar SLU-forskare att vissa individer av en skadeinsekt i salix tycks vara väl rustade för ett varmare klimat. De fördubblar äggläggningen när det är varmt, medan andra individer lägger lika många oavsett temperatur. Vad detta betyder för risken för utbrott i framtiden diskuteras i en artikel.

Christer Björkman från SLU leder en forskargrupp som bland annat arbetar med skadeinsekter i salixodlingar (”energiskog”). Det handlar främst om bladbaggar, som vid kraftiga angrepp kan minska tillväxten i odlingarna med upp till 40 procent. För att kunna utveckla metoder som förhindrar utbrott av dessa bladbaggar försöker forskarna förstå vad det är som gör att baggantalet varierar och kan bli så stort under vissa förhållanden.

När äggläggningsförmågan hos den blå pilbladbaggen undersöktes vid olika temperaturer blev forskarna förvånade över resultaten. Det visade sig nämligen att det fanns två typer av individer; vissa individer gynnades starkt av en ökad dygnsmedeltemperatur (20 °C) och kunde då lägga dubbelt så många ägg per dag, medan andra individer lade samma antal ägg oavsett temperatur, bara den var över 12 °C. Båda typerna har samma äggläggningsförmåga vid normal väderlek, men under riktigt varma försomrar finns det alltså individer som kan fördubbla äggläggningen. 

Resultaten fick SLU-forskarna att fundera på hur klimatförändringar skulle påverka risken för utbrott av denna skadeinsekt, och de inledde därför ett samarbete med forskare vid SMHI.

Tillsammans visar de nu att de klimatförändringar som förväntas under den period då baggarna lägger sina ägg (mitten av maj till mitten av juni), kan leda till förhöjda risker för utbrott: Under de närmaste trettio åren kommer ett av tio år att vara ”varmt” ur bladbaggarnas perspektiv, under perioden 2041 till 2070 kommer vart fjärde år att bli så varmt, medan nära hälften av alla år kan bli så varma i slutet av seklet.

Förra året (2010) hade den blå pilbladbaggen ett utbrott på sälg i Mälardalen, i en omfattning som aldrig tidigare skådats. Christer Björkman vet inte om denna händelse har något med ändringar i klimatet att göra, och betonar att det är för tidigt att göra bestämda förutsägelser av hur risken för utbrott påverkas av klimatförändringar:

– Våra undersökningar av hur skadegöraren svarar på ökade temperaturer är en viktig pusselbit, men vi behöver också förstå hur baggarnas värdväxter och naturliga fiender påverkas.
———————————————————————–
Mer information
Professor Christer Björkman, inst. f. ekologi, SLU, 018-67 15 32, Christer.Bjorkman@slu.se  

Länk till den vetenskapliga artikeln

Artikel i Upsala Nya Tidning om utbrottet på sälg 2010

Stora svängningar i monokulturer

Artsamspel avgör risk för insektsskador

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera