Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 februari 2011

Nitrat förbättrar mitokondriefunktion

Den spenatälskande seriefiguren Karl-Alfred har något att lära oss, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Musklernas cellulära kraftverk – mitokondrierna – påverkas positivt av ämnet nitrat, som finns i rikliga mängder i grönsaker som sallad, spenat och rödbetor.

Oorganiskt nitrat har under ett halvt sekel förknippats med negativa hälsoeffekter men under de senaste åren har bevisen på motsatsen hopats. På nittiotalet visade en forskargrupp vid Karolinska Institutet att nitrat kan omvandlas till NO i kroppen, en molekyl som deltar i många viktiga kroppsfunktioner som reglering av blodtryck, immunförsvar och cellernas ämnesomsättning.

I en ny studie har samma forskare låtit friska individer äta nitrat, motsvarande innehållet i 200-300 gram spenat eller sallad under tre dagar. Därefter fick försökspersonerna utföra ett cykelarbete varpå forskarna analyserade prover från lårmusklerna och jämförde med ett annat tillfälle då samma personer istället fick placebo. Efter nitratintag sågs en påtaglig förbättring av effektiviteten hos mitokondrierna, cellernas kraftverk, med en minskad syreförbrukning och en större bildning av det energirika ämnet ATP per förbrukad syremolekyl.

– Mitokondrierna har en helt central roll i cellernas ämnesomsättning. Det är sannolikt att en förbättrad mitokondriefunktion har många goda effekter i kroppen och förklarar en del av grönsakers nyttighet, säger professor Eddie Weitzberg som tillsammans med professor Jon Lundberg leder forskningen.

Resultaten, som publiceras i Cell Metabolism, är av idrottsfysiologiskt intresse eftersom man visar att syreåtgången vid fysiskt arbete minskar, men kan även ha betydelse för sjukdomar där mitokondrierna fungerar dåligt, som diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Forskargruppen har nyligen också visat att nitrat sänker blodtrycket hos friska individer och att det hos försöksdjur motverkar komponenter i det metabola syndromet, ett förstadium till diabetes. Andra forskare har visat skyddande effekter av nitrat och nitrit i djurmodeller av hjärtinfarkt och stroke.  

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Publikation: “Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans”, Filip J Larsen, Tomas A Schiffer, Sara Borniquel, Kent Sahlin, Björn Ekblom,Jon O Lundberg, Eddie Weitzberg, Cell Metabolism, 2 februari 2011.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Eddie Weitzberg, professor
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Tel: 08-517 748 92 eller 070-3217994
E-post: Eddie.Weitzberg@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera