Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2011

Anhängare och motståndare till välsignelseakt för homosexuella delar många värderingar

Hösten 2005 beslutade Svenska kyrkan att införa en välsignelseakt för samkönade par. En förutsättning för beslutet var att kyrkan gjorde skillnad mellan genuin homosexualitet och promiskuös homosexualitet förknippad med synd och gudsfrånvändhet. Det visar en ny avhandling i religionsvetenskap från Göteborgs universitet som också pekar på många likheter i värderingar mellan motståndarna och anhängarna till beslutet.

– Det var den genuina homosexualiteten som med beslutet om en välsignelseakt för samkönade par gjordes legitim inom Svenska kyrkan, säger avhandlingens författare Daniel Enstedt.

Han har granskat dokument från Svenska kyrkan och intervjuat både motståndare och anhängare till beslutet – präster som undertecknade den så kallade prästdeklarationen i protest mot beslutet, och medlemmar i Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella samt transpersoner (EKHO).

I Daniel Enstedts analys av Svenska kyrkans dokument framträder dels en distinktion mellan en genuin homosexualitet och en promiskuös homosexualitet, dels två positioner med olika uppfattningar om hur sexualiteten och samkönade relationer ska förstås och definieras. Men dessa uppfattningar kretsar kring en i grunden gemensam föreställning om trohet, tvåsamhet och monogami, en likhet som återfinns bland de två intervjuade grupperna.

– Även om det finns uppenbara skillnader mellan EKHO och prästdeklarationens anhängare, delar grupperna många gemensamma utgångspunkter, som det närapå unisona avståndstagandet från promiskuitet.

Skillnaderna mellan gruppernas självförståelse och hur de beskrivs av den andra gruppen är påtaglig. Båda grupperna positionerar sig som passiva, medan handlandet förskjuts till en föreställd eller verklig motpart.

Daniel Ensteds slutsats är att det huvudsakliga motståndet mot förändring av den rådande situationen inte är lokaliserat mellan grupperna, utan i grupperna själva, i deras berättelser och förståelse om sig själva.

– Motståndet, det verkliga såväl som det upplevda, är viktigt för gruppernas konstitution och upprätthållande, säger Daniel Enstedt.

I motståndarnas argument mot en välsignelseakt och senare den kyrkliga vigsel för samkönade par som infördes 2009, figurerar en föreställning om att ett sådant beslut skulle bana väg för polyamorösa relationer, alltså flera samtidiga kärleksrelationer.

– Flera av de argument som anförts i samband med kyrklig välsignelse och vigsel för homosexuella kan också gäller för polyamorösa relationer, så som ömsesidighet och respekt, säger Daniel Enstedt. Men vad som kommer att ske i fråga om en välsignelseakt för polyamorösa relationer är alltför tidigt att sia om.

Kontaktinformation
För mer information:
Daniel Enstedt, telefon: 031-786 20 91 (arb.), e-post: daniel.enstedt@lir.gu.se
Avhandlingens titel: Detta är min kropp: Kristen tro, sexualitet och samlevnad
Tid och plats för disputation: lördagen den 29 januari 2011 kl. 10.15, Stora hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Fakultetsopponent: Docent Mikael Lindfelt, Åbo Akademi
Avhandlingen kan beställas från: Institutionen for litteratur, idehistoria och religion, Göteborgs universitet, Box 200, 405 30 Göteborg, e-post: expedition@lir.gu.se
Den finns även digitalt publicerad på: http://hdl.handle.net/2077/24072

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera