Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2011

Den katolska missionen i inkariket saknade ansvarsfull kyrklig ledning

Bilden av att missionärerna bar huvudansvaret för att den katolska missionen i Peru under 1500- och 1600-talen misslyckades är felaktig. Kyrkans ledning hade också en stor del i ansvaret, visar en avhandling i historia från Göteborgs universitet.

Traditionellt har forskare beskrivit missionen i Peru som en angelägenhet mellan missionärer och ursprungsbefolkning. Prästerna på fältet har framstått som i princip ensamt ansvariga för missionens problem, medan inkarikets befolkning beskrivits som passiva objekt för den spanska statens omsorg och mission. I princip har den kyrkliga ledningens roll inte varit föremål för granskning.

– Enligt min uppfattning var kyrkan dock en aktör som var helt avgörande för missionens resultat, säger avhandlingens författare Bertil K. Lundberg.

Det är lätt att få uppfattningen att kyrkan var ett med sina företrädare ute i det aktiva arbetet med missionen. Att kristna de ursprungliga invånarna i Peru var kyrkans projekt och kyrkan beslutade strategier, kontrollerade ekonomiska och personliga resurser och bestämde i och med det missionens utveckling.

Missionärernas uppdrag formulerades och styrdes dessutom av kyrkans ledning. Men när det gällde vem eller vilka som bar ansvaret för missionens dåliga resultat, kritiserade den kyrkliga ledningen sina egna missionärer. Ledningen tog tydligt avstånd för deras sätt att sköta sitt uppdrag och tog inte själv någon del i ansvaret.

– I de kyrkliga mötesprotokoll jag studerat lyser varje form av intern kritik med sin frånvaro. De problem som uppstod skapades av prästerna på fältet och i någon mån av ursprungsbefolkningens religiösa ledare. Kanske kan jag ha viss förståelse för att sådan kritik uteblev. Räfst och rättarting inom den egna domänen är inte rutin i någon organisation, säger Bertil K. Lundberg.

Däremot är det svårare att förstå senare forsknings ointresse eller motvilja att rikta uppmärksamhet mot den kyrkliga ledningen och dess roll och ansvar för missionen. I stället har forskare glorifierat kyrkligare ledare och lyft upp dem ovanför den kritik som drabbat övriga aktörer.

– Missionen i Peru var ett projekt av en omfattning som den västerländska kyrkan dittills inte konfronterats med, och de lyckades heller inte nå de mål de satt upp. Det blev inte några rättrogna katoliker av den andinska ursprungsbefolkningen. Att i granskningen av missionen inte utgå från ett konstaterande av att missionen i allt väsentligt misslyckades tycker jag är fel. Det är den som är själva fundamentet för den analys som skall göras. Först därefter bör vi försöka förstå de roller som olika aktörer spelade och då inte minst kyrkan som institution och dess mäktiga ledning, säger Bertil K. Lundberg.

Kontaktinformation
Mer information:
Bertil K. Lundberg, telefon: 0705-63 56 00, e-post: bertil.lundberg@history.gu.se

Avhandlingens titel: ”Jesus är för spanjorerna”. Studier av den katolska missionens misslyckande i det tidigkoloniala Peru
Avhandlingen är försvarad.
Den finns digitalt publicerad på: http://hdl.handle.net/2077/23840

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera