Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2011

Umeåforskare beskriver framtida verkningsmekanism för antibiotika

Sjukdomsalstrande bakteriers så kallade typ 3-sekretionssystem kan vara en lämplig angreppspunkt för framtida antibiotika. Det visar professor Maria Fällman med medarbetare vid Umeå universitet i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

Många sjukdomsalstrande bakterier som Yersinia, Salmonella, Shigella och Chlamydia utnyttjar ett dedikerat proteintransportsystem för att överföra sjuksomsalstrande proteiner till värdceller. Dessa så kallade typ 3-sekretionssystem (T3SS) består av en ihålig nålliknande struktur som sitter i bakteriens ytterhölje. Virulensproteiner som exporteras genom denna struktur transporteras in i värdceller via en okänd mekanism.

Mekanismen för transporten har tidigare föreslagits ske genom injektion via den nålliknande strukturen direkt från bakteriens inre in till målcellens cytoplasma. Forskarna vid Umeå universitet har nu  visat att virulensproteiner finns på utsidan av bakterien innan den har bundit till värdcellen och att dessa proteiner kan transporteras in i värdcellen via ett bakterieassocierat proteinkomplex. De banbrytande resultaten innebär ett stort genombrott för förståelsen av T3SS-beroende bakterier och öppnar även nya möjligheter för att utveckla antibiotika som är mer specifika för den här typen av bakterier.

I modern medicinsk forskning söker man nya metoder för att leverera proteiner in i cancerceller. Resultaten kan komma att bidra till utvecklandet av sådana system genom att utnyttja T3SS-proteinkomplexet.

För mer information, kontakta gärna:
Karen Akopyan, postdoc vid Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet på:
telefon 090-785 67 40
e-post karen.akopyan@molbiol.umu.se

Tomas Edgren, postdoc vid Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet på:
telefon 090-785 31 39
e-post tomas.edgren@molbiol.umu.se

Maria Fällman, professor vid Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet på:
telefon 090-785 67 25
mobiltelefon 070-631 51 81
e-post maria.fallman@molbiol.umu.se

Referens:
Translocation of surface-localized effectors in type III secretion. Karen Akopyana, Tomas Edgren, Helen Wang-Edgren, Roland Rosqvist, Anna Fahlgren, Hans Wolf-Watz och Maria Fällman. PNAS Early Edition 10-14 January 2011. Tillgänglig på
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1013888108
[Ref 1]
Bild [Ref 2]
Bildtext: Typ 3-sekretionssystem i närbild (ljusare). Bilden är tagen i ett svepelektronmikroskop (SEM).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera