Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2011

Mer uthållig fläsk- och fiskproduktion i Vietnam genom forskningssamarbete

Tillsatser av probiotiska bakterier och jäst i grisfoder kan minska behovet av antibiotika i vietnamesisk grisuppfödning. Dessutom kan fiskmjöl i grisfodret ersättas med ensilerat billigt fiskrens från lokala fiskodlingar. Även fiskodlarna kan utnyttja lokala råvaror och restprodukter bättre, bl.a. räkhuvuden. Detta framgår av tre doktorsavhandlingar från SLU.

Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU har sedan tio år samarbetat med forskningsinstitut och universitet i Vietnam, Laos, Kambodja och Thailand. Forskarutbildning om uthållig, småskalig djuruppfödning är en viktig del av samarbetet, och strax före jul disputerade tre vietnameser vid SLU.

Förbättrad tarmflora i stället för antibiotika
Fläsk står för tre fjärdedelar av köttkonsumtionen i Vietnam, och grisuppfödning är därmed en mycket viktig del av jordbruket. För att förbättra produktionen och grisarnas förmåga att stå emot de sjukdomar som är vanliga i varmt och fuktigt klimat, tillåter vietnamesisk lagstiftning fortfarande tillsats av antibiotika i grisfoder. Användning av antibiotika i fodret kan dock leda till bakteriell resistens som gör det svårare att behandla såväl djur som människor med antibiotika. Ett alternativ är att använda probiotika, dvs. levande mikrobiella fodertillsatser som ger värddjuret en förstärkt tarmflora. Det handlar om att öka andelen ”goda” bakterier i magtarmkanalen, så att dessa kan konkurrera ut sjukdomsalstrande bakterier som E. coli och Salmonella.

Hoang Huong Giang har i ett doktorsarbete vid SLU undersökt hur grisars tillväxt och hälsa påverkas av tillsatser av olika lovande stammar av bakterier och jäst som isolerats fram i Vietnam. En kombination av olika mjölksyrabakterier visade sig ha god effekt på nyligen avvanda smågrisar. Grisarna växte snabbare, tillgodogjorde sig fodret bättre och tillsatsen var positiv för både hälsostatus och tarmmiljö.

De metoder som användes i doktorsarbetet för lagring av mikrober och jäst samt för inblandning av tillsatser i fodret behöver dock vidareutvecklas för att fungera på gårdsnivå och i stor skala. I dagsläget finns det ingen inhemsk kommersiell produktion av probiotika för grisar i Vietnam.

Fiskavfall i grisfoder
Fiskodling är en annan viktig och växande näring, bland annat i Mekongdeltat. Nguyen Thi Thuy visar i sitt doktorsarbete att fiskrens och annat slaktavfall från lokala fiskodlingar med framgång kan användas som proteinfoder till grisar. Dessa biprodukter är billiga och kan ersätta dyrt fiskmjöl. 

Om slaktavfallet ensileras med rörsockermelass eller riskli blir fodret både lagringsdugligt och smakligt för grisarna. Fodret ger inte heller någon bismak på fläskköttet.

Billigt lokalt foder till fiskodlingar
Nguyen Duy Quynh Tram har utvärderat fodervärdet i lokala foderråvaror vid småskalig fiskodling i mellersta Vietnam. Hennes utfodringsförsök med hybridålmal och Nil-tilapia visar att de lokala foderråvarorna kan utnyttjas bättre än idag. Genom att minska andelen energirikt foder (t.ex. riskli) och öka mängden proteinrika råvaror (t.ex. mjöl av räkhuvuden, jordnötter och kassavablad) fås ett foder med en bättre näringssammansättning.

En annan studie visade att omkring hälften av det fiskmjöl som används vid uppfödning av hybridålmalyngel kan ersättas av malda räkhuvuden eller kassavablad, som är betydligt billigare råvaror.

Billiga fiskfoder baserade på lokala råvaror och restprodukter kan behöva kompletteras med tillsatser av aminosyran lysin, vilket är ett enkelt och billigt sätt att få fram ett fullvärdigt foder.
—————————————————————————–
Hoang Huong Giang försvarade sin avhandling Impact of bacteria and yeast with probiotic properties on performance, digestibility, health status and gut environment of growing pigs in Vietnam den 23 november 2010.
Länk till avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002367/ [Ref 1]
Nguyen Thi Thuy försvarade sin avhandling Evaluation of catfish (Pangasius hypophthalmus) by-products as protein sources for pigs in the Mekong Delta of Vietnam den 22 november 2010.
Länk till avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002370/ [Ref 2] 
Nguyen Duy Quyn Tram försvarade sin avhandling Evaluation of local feed resources for hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) in smallholder fish farming systems in central Vietnam den 24 november 2010.
Länk till avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002366/ [Ref 3]
Mer information:
Jan Erik Lindberg, 018-67 21 02, 070-677 21 02, jan.erik.lindberg@slu.se 
Mekarn-projektet (Mekong Basin Animal Research Network)
http://www.slu.se/sv/fakulteter/vh/institutioner/institutionen-for-husdjurens-utfodring-och-vard/internationellt-samarbete/mekarn/ [Ref 4]
http://www.mekarn.org/ [Ref 5]
Detta och övriga pressmeddelanden från SLU:
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/pressmeddelanden/ [Ref 6]
SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera