Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2011

Planerat bygge hotar miljön vid Ullnasjön

Genomförandet av Ullna Event Resorts planer på inomhusskidbacke och längdskidtunnel vid Ullnatippen kan få stora konsekvenser på miljön kring Ullnasjön. Detta visar en ny studie som studenter vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet gjort.

– Studien visar att det finns flera problem med planerna på både inomhusskidbacke och längdskidtunnel. Ullnasjön är en känslig miljö som självklart kommer påverkas om det byggs en skidtunnel där och en viktig förbindelselänk mellan två av Stockholms gröna kilar Angarnkilen och Bogesundskilen, säger kursansvarige Bo Eknert, universitetsadjunkt vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi som även varit handledare för studien.

– Skidbacken i sin tur planeras ligga på Ullnabacken som är en gammal avfallsdeponi. Det kan finnas risk för att föreningar kommer ut i miljön och smutsar ned bland annat Ullnasjön, säger Bo Eknert.

Ytterligare en konsekvens är den stora energiförbrukning som krävs för att hålla skidtunnlarna igång även på sommaren. Studien tar upp förslag på en alternativ lokalisering av skidtunneln.

Studien som presenterades idag har genomförts av 14 studenter under kursen Miljökonsekvensbeskrivningar.

Du kan läsa studien på hemsidan för Stockolms naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet: www.ink.su.se  

Om du har frågor kontakta gärna: Tobias Söderholm, student vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet: 0709-45 53 08

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera