Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 januari 2011

Människa och djur har gemensamt reaktionsmönster

Interaktion människor emellan, men också mellan människor och djur, uppvisar stora likheter. Det visar Linda Handlin i sin avhandling vid SLU i samverkan med Högskolan i Skövde. Syftet med avhandlingen var att undersöka hormonella och fysiologiska förändringar hos nyblivna mammor i samband med amning och även hos hundägare och hundar under tiden de interagerar med varandra.

Interaktion människor emellan, men också mellan människor och djur, uppvisar stora likheter. Det visar Linda Handlin i sin avhandling vid SLU. Arbetet är resultatet av ett samarbete mellan Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) vid SLU i Skara och Högskolan i Skövde.
Syftet med avhandlingen var att undersöka hormonella och fysiologiska förändringar hos nyblivna mammor i samband med amning och även hos hundägare och hundar under tiden de interagerar med varandra.

Mammor och amning
Två dagar efter förlossningen, under ett amningstillfälle, registrerades sextiosex nyblivna mammors nivåer av oxytocin, prolaktin, cortisol och ACTH samt blodtrycket. I samband med amning två dagar senare hade de nyblivna mammorna en pulsatil frisättning av oxytocin och stigande prolaktinnivåer. Mammornas nivåer av ACTH och cortisol och även deras blodtryck sjönk. Det visade att amning har antistresseffekter.

Människa och djur 
I den andra studien fick tio kvinnliga labradorägare umgås med sina hundar. Både hundägarnas och hundarnas nivåer av oxytocin, kortisol, insulin och även deras puls registrerades under försöket.  Resultaten visade att oxytocinnivåerna steg hos såväl hundar som deras ägare under tiden de interagerade med varandra. Hos både ägare och hundar sjönk pulsen under tiden de umgicks och hos ägarna sjönk även cortisol nivåerna.

Likheter hos däggdjur
Resultaten i avhandlingen visar att interaktion människor emellan, men också mellan människor och djur, uppvisar stora likheter. Båda typer av interaktion framkallar oxytocinfrisättning och oxytocin-relaterade effekter, som sänkta cortisolnivåer och sänkt blodtryck men också ökad social interaktion. Dessa likheter beror antagligen på ett reaktionsmönster som verkar vara gemensamt för de flesta däggdjur.

Samverkan universitet/högskola
Linda är bördig från Tidaholm i Västergötland. Hon genomförde sin grundutbildning på Högskolan i Skövde i molekylär bioteknik och är inskriven som doktorand på SLU. Samarbetet mellan SLU och Högskolan i Skövde skapades genom handledaren Kerstin Uvnäs-Moberg vid SLU och hennes kontakter som möjliggjorde hormonanalyserna, vilka kunde genomföras i Skövde.

Disputation
Linda Handlin disputerar fredag den 14 januari klockan 13.00 i Hernqvistaulan, SLU i Skara. Opponent är Associate professor Rebecca Johnson, University of Missouri, USA.

Avhandlingens titel är: Human-Human and Human-Animal Interaction. Physiological and Psychological Effects [Ref 1]
Länk till den fullständiga avhandlingen: http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002423/ [Ref 2]

Länk till en svensk sammanfattning:https://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/om-slu-dok/Skara/sammanfLindaH.docx [Ref 3]

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontaktinformation
Kontakt: Linda Handlin linda.handlin@his.se Telefon: 0709-827178

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera