Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2011

Egenvård effektivt vid långvarig smärta

Patienter med långvarig smärta som lär sig behandla sig själva mår bättre än de som inte gör det. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Till grund för avhandlingen ligger en utvärdering av ett gruppbehandlingsprogram för patienter med långvarig nacksmärta. Inom Landstinget Dalarna, där metoden prövats, fortsätter man nu använda programmet inom primärvårdens sjukgymnastik.

–    Att bli den bästa experten på sin sjukdom eller skada och skaffa sig en verktygslåda med olika färdigheter och strategier, det är vad egenvård handlar om, säger Catharina Gustavsson, sjukgymnast inom Landstinget Dalarna och doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet.

Sedan 2004 har hon följt personer med långvarig nacksmärta som deltagit i ett 7 veckor långt gruppbehandlingsprogram som går ut på att lära ut just egenvård till patienterna. Programmet har gett mycket goda resultat. Långtidsuppföljningen, 2 år efter behandling, visade att de goda effekterna kvarstod.

–    Personernas upplevelse av att kunna hantera smärta och tilltron till den egna förmågan att utföra aktiviteter trots smärta var fortfarande bättre. Just att känna den tilltron är väldigt viktigt för människors livskvalitet, säger Catharina Gustavsson.

Den egenvård hon talar om kan innehålla olika avslappningstekniker eller att använda kroppen på ett funktionellt sätt i aktiviteter och öka förmågan att lyssna inåt och ”vara” i sin kropp. Den bygger också på att skaffa sig den kunskap man behöver för att bli expert på den egna smärtan. Den absolut viktigaste delen i denna behandling handlar, enligt Catharina Gustavsson, om att verkligen träna in användandet av alla tekniker i de vardagliga situationer där man upplever att smärtan hindrar en.

– Det är stor skillnad mellan att lyssna på en avslappnings-CD på en behandlingsbrits hos sjukgymnasten en gång i veckan och att använda avslappningstekniken många gånger varje dag i situationer där man behöver dem. Det kan vara till exempel när man diskar hemma, sitter framför datorn på kontoret eller ska försöka somna på kvällen, säger Catharina Gustavsson.

Behandlingsprogrammet kommer fortsättningsvis att användas inom primärvårdens sjukgymnastik i Landstinget Dalarna.

Disputationen äger rum i föreläsningssalen vid Falu lasarettsbibliotek, Falun den 21 januari 2011. För mer information kontakta: Catharina Gustavsson, Telefon: 073 0818201 eller 023 18348, catharina.gustavsson@ltdalarna.se

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera