Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2011

Deprimerade tonåringar riskerar sociala problem som vuxna

Tonåringar som lider av depression löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och sociala problem längre fram i livet. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Störst svårigheter i vuxenlivet hade de som varit deprimerade länge under tonåren.– Därför är det mycket viktigt att identifiera och behandla tonårsdepression på rätt sätt, säger psykologen och doktoranden Ulf Jonsson.

Under åren 1991-1993 gjordes en studie av tonårsdepression bland gymnasieungdomar i Uppsala. 2 300 tonåringar svarade på enkäter och 600 av dessa intervjuades om psykisk hälsa och social situation. 400 av dem har följts upp vid 31 års ålder i den studie som ligger till grund för avhandlingens resultat. Förutom intervjuer har uppgifter om sådant som utbildning och barnafödande hämtats från Statistiska Centralbyrån.

Studiens resultat visar att depression tycks gå hand i hand med sociala problem från tonåren och framåt. Både flickorna och pojkarna med depression rapporterade som tonåringar mer problem inom familjen, som misshandel och konflikter, jämfört med de utan depression. Särskilt flickorna tycktes dessutom ha relationsproblem i vuxen ålder, med ökad risk för skilsmässa, ensamt föräldraskap, partnervåld och abort.

Betyg från grundskolan tyder på att ungdomarna med depression i större utsträckning hade tidiga skolproblem. Problem de tog med sig in i vuxenlivet. Vid uppföljningen hade de med tonårsdepression inte uppnått högskoleexamen i samma utsträckning som jämnåriga som inte varit deprimerade.

Särskilt de tonåringar som varit deprimerade under en längre period led av fortsatt psykisk ohälsa i vuxen ålder, huvudsakligen i form av depressioner och ångest. En sjättedel rapporterade att de försökt begå självmord. Ungdomar som lidit av depression en kortare period, några månader, hade inte problem i samma utsträckning.

–    Därför är det mycket viktigt att ungdomarna har någonstans att vända sig och att deras depressioner identifieras och behandlas på rätt sätt. Men det är också viktigt att utvärdera effekten av insatser som riktar in sig på sociala omständigheter, skolproblem och relationsproblem för att kunna förbättra de här ungdomarnas förutsättningar som vuxna, säger Ulf Jonsson.
Läs avhandlingen på webben [Ref 1].

Disputationen äger rum den 15/1 kl. 9.15 i universitetshuset, Uppsala universitet. För mer information kontakta Ulf Jonsson, E-post: ulf.jonsson@neuro.uu.se, telefon: 018-611 25 67 eller 070-551 62 13.
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera