Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Piff och puff kanske inte kommer med in i stugan i jul. Men däremot gör flera tusen andra individer det. Kvalster, spindlar, nyckelpigor, jordlöpare, hoppstjärtar… Listan på grangäster är lång!

Även om granarna har ett rikare djurliv under sommaren när djuren är aktiva kan vi få med en hel del gäster i julgranen. Åke Lindelöw är fältentomolog på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Man kan säga att det finns olika grupper av djur och insekter i granar. Vissa är knutna till granen och har den som värdväxt, ett exempel är kvalster som lever på näring från granen. Sedan finns också rovdjur som lever på kvalstren. En annan grupp består av djur som råkar befinna sig i granen av en slump, till exempel skalbaggar som övervintrar i trädet och tar skydd i något skrymsle.

Hur många kryp finns i en julgran?
– Man har undersökt det här på olika sätt, bland annat har forskare klippt av grenar från granar och plockat av alla kryp för hand. De har kunnat räkna till flera tusen individer och ett femtiotal arter. Förutom kvalster, som har en stor individrikedom, kan man hitta till exempel nyckelpigor, jordlöpare, hoppstjärtar, med fler. Hoppstjärtar är primitiva insikter som lever i mark och i mossan som finns längst ned på trädstammar. De hoppar med hjälp av en “hoppgaffel “som de fäller ut.

Blir djuren aktiva när vi tar in granarna i värmen?
 – Ja, men de flesta av djuren är väldigt små — endast delar av en millimeter i storlek och är därför svåra att se. Det är inga kryp att vara ängslig för, grankvalster är helt beroende av granens näring och har inget att göra med till exempel sängkvalster. Värre är det för människor som är rädda för spindlar. Spindlar är väldigt talrika och tillhör den grupp som av en slump råkar befinna sig just i det trädet.  

Hittar man olika djur i olika typer av granar?
– Ja, naturligtvis så finns skillnader mellan olika sorter, men den plats de kommer från har också stor betydelse. Till exempel har en odlad rödgran, som är den vanligaste julgranssorten, kanske blivit behandlad med bekämpningsmedel och innehåller inte alls lika många arter som en gran tagen ur ett skogsbryn.

Kan djuren gynna granarna?
– Nej, inte vad jag vet. Men i tropikerna finns det myror som bor i Acaciaträdets grenar. Dessa är ett bra exempel på hur insekter kan påverka värdens hälsotillstånd. Myrorna försvarar trädet från insekter och andra djur som vill äta av bladen och får betalt i form av sötaktiga små utväxter på trädet.

Kan djuren missgynna granarna?
– Det beror på vem man frågar, till exempel julgransodlare brukar inte uppskatta barrlös av släktet Sacciphantes. De här lössen bildar galler och kamrar (längst ut på skotten) i vilka de kan sitta och suga näring i. Under sensommaren lämnar lössen granen och kvar blir små, brunaktiga, torkade ananasgaller. Dessa är inte farliga, men kan uppfattas som ett skönhetsfel.

Vart tar barrlössen vägen?
– Lössen är värdväxlande och flyger från rödgran till en granart som finns i Sibirien. Här, där arten inte finns, tvingas lössen återvända till rödgran och genomför på så sätt en reducerad livscykel med enbart tre generationer.  I Sibirien där båda granarterna finns har lössen en komplett fem-generationers cykel under två år.

Text: Elin Melin, forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera