Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2010

Större risk för karies vid astma

Barn och ungdomar med astma har något fler kariesskador och oftare tandköttsinflammation jämfört med jämnåriga utan astma. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I avhandlingen har barn, ungdomar och unga vuxna i åldersgrupperna 3, 6, 12-16 och 18-24 år med och utan astma undersökts. I den första studien fanns fler kariesskador hos 3-åriga barn med astma jämfört med 3-åringar utan astma.

– Barnen med astma munandades mer, blev torra i munnen och fick därför mer söta drycker. Detta kan vara en bidragande orsak till att dessa barn har mer hål i tänderna, förklarar Malin Stensson.

Dessa barn följdes sedan i en undersökning från 3 år fram tills de var 6 år. Det framkom då att 3-åringarna med astma utvecklade fler kariesskador än de friska barnen.

Forskarna jämförde även tandhälsan hos ungdomar mellan 12-16 år som hade långvarig medelsvår och svår astma med friska ungdomar i samma ålder.

– Vi såg att endast en av tjugo var kariesfria i astmagruppen jämfört med 13 av 20 i kontrollgruppen. En faktor som kan påverka kariesutvecklingen är den något lägre salivsekretionen troligen orsakad av medicineringen. De hade även mer tandköttsinflammation än deltagarna utan astma, säger Malin Stensson, tandhygienist och forskare på avdelningen för cariologi på institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin.

I avhandlingen undersöktes också tandhälsan hos unga vuxna med och utan astma mellan 18-24 år. Fynden i denna grupp var nästan identiska som i gruppen med 12 till 16-åringar men skillnaderna mellan astma och kontrollgruppen var inte lika stora.

Enligt Malin Stensson är deltagarna i studierna relativt få till antalet och det kan därför vara svårt att generalisera resultaten. Det som är intressant är dock att trots deltagarna kommer från ett område med relativt god tandhälsa har unga personer med astma mer karies än de utan astma.

– Styrkan med studierna är att grupperna är homogena, vad gäller ålder, bostadsort och att en specialist säkerställt astmadiagnosen. En av studierna är longitudinell, vilket ytterligare underbygger resultaten, konstaterar Malin Stensson.

Hon understryker vikten av ett tidigt omhändertagande av unga individer med astma och att ett vårdprogram bör etableras mellan sjukvården och tandvården.
– Vårdpersonal och föräldrar till barn med astma bör vara uppmärksamma på sambandet mellan astma och tandhälsa.

Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi.

Avhandlingens titel: On Oral Health in Young People with Asthma

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Malin Stensson, tandhygienist och forskare vid Sahlgrenska akademin, telefon 036-10 12 80, mobil 0730-38 07 99, e-post malin.stensson@hhj.hj.se

Handledare:
Dowen Birkhed, professor vid Sahlgrenska akademin, telefon 031-786 3201, e-post birkhed@odontologi.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera