Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2010

Organiserad utelek skonar närmiljön

Utelek på fritiden har minskat i omfattning. Nyttjandet av naturmarken nära bebyggelse har ökat från början av 1980-talet till början av 2000-talet, men nuförtiden leker barn mest i organiserad form, dvs. med dagis eller skola, när de är ute i bostadsområdenas skogar.

Detta kan innebära vissa naturvårdsfördelar i form av minskat slitage – leken kan styras till mindre känsliga områden som kanske ligger längre bort från bebyggelsen.

Oskar Forsberg har i sitt doktorsarbete vid SLU studerat hur naturmarken runt de tre bostadsområdena Kista, Husby och Akalla i Stockholm har utsatts för olika grad av slitage sedan de byggdes på 1970-talet. Slitaget på marken består i upptrampade stigar, bortnött markvegetation, kala hällar utan lavar etc. Artsammansättningen är i stort sett densamma som för trettio år sedan, men några av de känsligaste arterna har minskat kraftigt.

Oskar Forsberg har också utvecklat ett verktyg för bebyggelse i stadsmiljö. Med detta kan man bedöma hur stor miljöbelastningen blir med olika exploaterings- och skötselalternativ.

Kontaktinformation
Clas.Florgard@slu.se
Avhandlingen, http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002392/
Pressmeddelandet, http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2010/11/miljonprogrammets-effekter-pa-naturen-efter-trettio-ar/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera