Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2010

Läraryrke under ständig förändring

De senaste tio åren har läraruppdraget förändrats. Mer och mer handlar arbetet om att utveckla skolans verksamhet samtidigt som redovisningsskyldigheten har ökat, vilket speglar en dubbel inställning till lärare som professionella. Det visar en ny avhandling som läggs fram vid Göteborgs universitet.

Marianne Strömberg, anställd vid Högskolan i Borås, har undersökt lärarnas professionella utveckling över tid. Hon analyserar deras berättelser om yrkeslivet på mikronivå och relaterar dem till förändringar på makronivå.

– Trots att lärare sedan länge har haft ett omfattande uppdrag och generellt sett ett högt tryck på sig har uppdraget utökats sedan mitten av nittiotalet, säger Marianne Strömberg.

– Läraruppdraget handlar mer och mer om att utveckla skolans verksamhet samtidigt som det har inneburit en större redovisningsskyldighet. Lärarna har fått en större frihet att utveckla verksamheten men samtidigt ökar kontrollen av deras arbete. Det speglar en dubbel inställning till lärare som professionella.

Läraruppdraget tillsammans med olika inspektioner, redovisningar och extra uppdrag leder till att lärarna blir överbelastade och splittrade. Lärare har ofta ett starkt engagemang i arbetet och i sina elever och upplever att de inte alltid räcker till.

– Det blir förarbetet för undervisningen som får stryka på foten eftersom det är den tid lärarna kan påverka. Mycket annat är måsten, säger Marianne Strömberg.

Hon är positiv till det utvecklingsarbete som sker i skolorna men ser snarare att det behöver införas tjänster som helt ägnar sig åt sådan verksamhet. Utvecklingstjänster för lärare inom verksamhet tror hon är en väg att gå.

Marianne Strömbergs avhandling är professionsinriktad och baserad på livshistorieforskning. Det innebär att intervjupersonerna har kunnat ta del av materialet och reflektera över det under hela studien.

Studien har resulterat i fyra yrkeslivshistorier som främst är baserade på lärarnas berättelser om olika kritiska händelser och brytpunkter i lärarlivet.

– Lärarna har blickat tillbaka på vissa händelser som varit betydelsefulla. Då har de kunnat peka på vilket sätt de har påverkats av dessa och på så vis utvecklats i sitt yrke.

Kontaktinformation
Marianne Strömberg vid Högskolan i Borås lägger fram avhandlingen ”De första sex åren. En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång” vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet fredag den 17 december, kl 13.15.
Plats: Sal D203, Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås
För mer information, kontakta Marianne Strömberg:
Epost: marianne.stromberg@hb.se, tel : 033-4354338

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera