Tema

Sällsynt fladdermus upptäckt i Sverige

En ny fladdermusart har upptäckts i Sverige. Det är nymffladdermus Myotis alcathoe, som nu får räknas till faunan av svenska däggdjursarter. Bakom fyndet står Ingemar Ahlén, professor emeritus vid institutionen för ekologi vid SLU.Totalt finns nu nitton olika arter av fladdermöss i Sverige. Nymffladdermusen är påvisad från fyra områden i Skåne och Blekinge under åren 2008, 2009 och 2010.

Myotis alcathoe beskrevs som ny art först år 2001, men det exemplar som bevarats som referens för den nya arten fångades vid en bäck i Grekland redan 1981. Nymffladdermusen är Europas minsta Myotis-art, normalvikten är 3,5-5,5 gram och den har det högsta tonläget hos alla de europeiska Myotis-arterna.

Artnamnet alcathoe är taget från den grekiska mytologin där Minyas dotter, nymfen Alcathoe, avvisade Dionysos inbjudan till en fest och därför blev förvandlad till en fladdermus.

Nymffladdermusen har sedan upptäckten påträffats i ett flertal länder i Europa, och den anses vara mycket sällsynt. Den hittas i bäckraviner och floddalar inbäddade i frodig och tät lövskog.

Fyndet av den nya fladdermusarten publiceras i nästa nummer av Fauna och Flora och beskrivs redan idag 16 december på tidskriften Fauna och Floras hemsida.
www.faunaochflora.se

För mer information:
Tomas Carlberg 018-67 25 77  tomas.carlberg@slu.se
SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Sällsynt fladdermus upptäckt i Sverige

 lästid ~ 1 min