Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2010

Metod för att mäta rätt

Mäter en studie det man vill mäta? Eftersom det ständigt utvecklas nya fråge- och bedömningsformulär inom forskning och samhällsanalys, är det viktigt att på ett enkelt sätt se om de är valida och tillförlitliga. I sin doktorsavhandling i statistik beskriver Hans Högberg vid Handelshögskolan på Örebro universitet två mått som underlättar det.

– Jag är verksam som statistiker vid landstinget i Gävleborg. Inom sjukvården är det mycket vanligt med olika metoder för att bedöma smärta, livskvalitet, funktion eller gradering av olika sjukdomstillstånd, berättar Hans Högberg, var avhandling heter Some properties of measures of disagreement and disorder in paired ordinal data.

I avhandlingen studerar han två sätt att mäta tillförlitligheten i olika bedömningar, som skiljer sig från traditionella metoder, och som ofta bygger på antaganden som sällan är uppfyllda. De här valda måtten statistiska egenskaper har utforskats och deras användbarhet har utvecklats så att analys kan göras utan att använda metoder som är datorintensiva och som kräver specialkunskaper i statistik och programmering.

Eftersom det blir allt vanligare med olika undersökningar som innehåller bedömningar, blir det också ett större behov av att hitta statistiska mått och modeller, som kan bedöma undersökningars tillförlitlighet utan att man behöver göra orealistiska antaganden om data. Avhandlingen är ett steg i den riktningen.

Resultatet i avhandlingen har också betydelse för statistikämnet. Det handlar om att kunna analysera ett statistiskt material med en metodik, som är den enda i sitt slag, utan att göra antaganden om att datat är kvantitativt och ha en viss fördelning.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Hans Högberg 070-2022805

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera