Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2010

Ny lärobok i viltförvaltning släpps

Den första svenska läroboken i ämnet viltförvaltning kommer ut i dagarna. Boken ”Vilt, människa, samhälle” är ett tvärvetenskapligt verk och sammanställer fakta från biologi, viltvård, historia, lagstiftning, juridik och förvaltning till en helhet.

Boken vänder sig till de som har ett ansvar för vilt och viltförvaltning men även till de som är jakt- och naturintresserade i allmänhet. I boken ges sammanhangen, helheten och de nya utmaningar kring viltförvaltning som vi står inför, samt förslag till lösningar på dessa.

– Vi hoppas att boken blir ett värdefullt läromedel för alla de som kommer att arbeta i viltförvaltningen framöver på nationell och regional nivå. En bred kunskapsbas är alltid bra att utgå ifrån och ger ofta grunden för konstruktiva diskussioner, säger Kjell Danell, SLU, som tillsammans med Roger Bergström, Skogforsk, är redaktör för boken.

Boken kommer att presenteras på KSLA den 15 december i samband med ett seminarium om framtidens viltförvaltning.

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontaktinformation
Kontakt:
Kjell Danell, kjell.danell@slu.se, 070-374 7979
Roger Bergström, roger.bergstrom@skogforsk.se, 070-518 8506

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera