Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2010

Nu slipper äldre att plågas

Dagens höftledsimplantat håller bara i 10-15 år på grund av slitage. I kombination med att befolkningens livslängd ökar krävs allt fler nyoperationer där ytterligare ett höftledsimplantat sätts in, vilket medför ökad risk för komplikationer så väl som större samhällskostnader. Nu har en student vid KTH undersökt ett nytt metallmaterial som bas för höftledsimplantat, och resultatet lovar gott.

– Bättre implantat skulle minska lidandet för patienten och sänka kostnaderna för vården, säger Maysam Nezafati, som nyligen avslutat sitt examensarbete inom KTH:s internationella masterprogram Material och processdesign.

Maysam Nezafati konstaterar samtidigt att det finns en efterfrågan på implantat med ökad livslängd. Detta är något som han tagit fasta på i sitt examensarbete där han undersökt egenskaperna hos ett nytt metallmaterial, bulkmetalliskt glas. Hans studier visar att det finns goda själ att tro att det nya materialet fungerar bra för just höftledsimplantat.
– Resultatet ser lovande ut, säger Maysam Nezafati.

Anledningen till detta är att de krav som ställs på metalliska material i ortopediska implantat är minst sagt höga. Korrosion, mekaniska egenskaper och biokompabilitet, det vill säga att materialet i implantatet fungerar tillsammans med kroppens vävnader och vätskor, är några faktorer som spelar in. Här fungerar bulkmetalliskt glas bättre än de material som används idag och som Maysam Nezafati i studien jämfört med, det vill säga rostfritt stål och kobolt-krom-molybdenlegeringar.

Det kan till och med bli så att korrosion i höftledsimplantatets material, till exempel stål, leder till sekundära hälsoproblem för patienten då både mekaniska fel kan uppstå och metalliska joner frigöras.

Höftledsimplantat är en av de absolut vanligaste kirurgiska ingreppen på sjukhusen både i Sverige och utomlands. Därför är Maysam Nezafati resultat viktigt. Men han är inte ensam om att studera bulkmetalliskt glas, i samarbete med Maysam Nezafati har nämligen en student vid Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet i Trondheim parallellt studerat nötningsegenskaperna hos samma bulkmetalliskt glas-legering. Även här med gott resultat.
– Vi har analyserat och verifierat råmaterialet egenskaper, andra aktörer får sedan ta över och vad gäller design och tillverkning, säger Maysam Nezafati.

Han tillägger att han avser fortsätta med implantatprojektet och ta en doktorsexamen.
Studien är en del av ett samarbete mellan institutionen för materialvetenskap vid KTH, korrosions- och metallforskningsinstitutet Swerea AB, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Karolinska institutet samt Institutt for Materialteknologi i Trondheim, Norge.
För mer information, kontakta Maysam Nezafati på 0708 – 85 82 85 eller maysam@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera