Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2010

Överskattat samband mellan nickelallergi och handeksem

Nickelallergi leder inte till den ökade risk för handeksem som man tidigare trott. Det visar Örebroforskaren och hudläkaren Anna Josefson i en ny doktorsavhandling. Därmed kan hon tillbakavisa tidigare hypoteser om ett samband mellan de två sjukdomarna. Enligt hennes undersökning är det personer som har haft eksem som barn, som löper den största risken att få handeksem som vuxna.

– Nickelallergins betydelse för uppkomst av handeksem har överskattats, säger Anna Josefson, som vid sidan av sin forskning arbetar som överläkare och verksamhetschef vid hudkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

– Undersökningen visade att det i stort sett inte finns någon skillnad i förekomsten av handeksem mellan dem som var nickelallergiska som barn jämfört med dem som inte var nickelallergiska.

Handeksem är en av de vanligaste hudsjukdomarna, som leder till allvarliga problem för många människor. Vissa behöver vara sjukskrivna under långa perioder, medan andra tvingas byta arbete på grund av sitt handeksem. Därför har forskarna länge försökt hitta orsakerna bakom sjukdomen.

Anna Josefsons forskning, som omfattar cirka 900 kvinnor, visar att barneksem, så kallat atopiskt eksem, är den största riskfaktorn, som ger en 3-4 gånger ökad risk att få handeksem som vuxen. Särskilt stor risk löper de som har haft eksem på händerna som barn.

– Därför bör man i det förebyggande arbetet koncentrera sig på personer som haft barneksem och när det gäller barn med eksem kan man med en riktad yrkesrådgivning kanske förhindra arbetsbyten senare i livet.

När det gäller nickelallergi konstaterar Anna Josefson att de enkätundersökningar som i dag används för att kartlägga förekomsten inte är tillförlitliga. Bland dem som själva trodde att de var nickelallergiska kunde hon bara fastställa allergi hos 59 procent. Orsaken är troligen att många förväxlar eksem av andra orsaker med nickelallergi.

– Eftersom det är av intresse att följa förekomsten av nickelallergi i befolkningen, betyder det att vi måste hitta andra metoder än frågeformulär, säger hon.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Anna Josefson, 070-306 21 10, eller anna.josefson@telia.com.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera