Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2010

Nyttiga kemikalier kan utvinnas miljövänligt ur bark

Trädbark, en restprodukt från skogindustrin, används idag för energiproduktion. Men det finns goda möjligheter att även utvinna värdefulla ämnen miljövänligt ur barken. Det visar Michelle Co presenterar i sin avhandling som hon försvarar vid Uppsala universitet den 17 december.

  Men det finns goda möjligheter att även utvinna värdefulla ämnen miljövänligt ur barken. Det visar Michelle Co presenterar i sin avhandling som hon försvarar vid Uppsala universitet den 17 december.

Skogsindustrin har stor betydelse för svensk ekonomi och genererar årligen tonvis med biomassa i form av trädbark. Idag används barken främst för energiproduktion. Den producerade energin återanvänds i industrin eller säljs till närliggande småkommuner. Men trädbark innehåller också många nyttiga kemiska ämnen som kan användas inom områden som läkemedels-, livsmedels- och kosmetikindustrin. Det är därför intressant, både ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv, att återvinna dessa värdefulla ämnen innan barken skickas till förbränning. Dessa ämnen finns ofta i små mängder i barken och påverkar därför inte energiutvinningen.

– Svensk skogsindustri befinner sig i en svår tid med tuff konkurrens. Det vore därför ekonomiskt gynnsamt att utvinna värdefulla ämnen från bark innan den skickas till förbränningen, säger Michelle Co, som i sin avhandling presenterar en miljövänlig metod för att göra just detta.

Konventionella återvinningstekniker kräver ofta användning av farliga kemikalier eller stora mängder organiska lösningsmedel. Även de biologiskt aktiva ämnen och antioxidanter som används i läkemedel eller som tillsatser i livsmedel är framställda i kemiska processer, som ofta kräver användning av stora mängder kemikalier och lösningsmedel. Detta kan undvikas om ämnena istället utvinns naturligt ur växtmaterial, till exempel trädbark.

– Att fasa ut dagens metoder och ersätta dem med nya, mer miljövänliga, tekniker och metoder gynnar hållbar utveckling, säger Michelle Co.

Hon visar i sin avhandling hur man kan använda vatten och etanol under högt tryck och hög temperatur som effektiva lösningsmedel för utvinning av antioxidanter och andra biologiskt aktiva ämnen ur trädbark. Vidare presenteras en ny karaktäriserings- och identifieringsmetod för antioxidanter.

– Hittills har vi identifierat ett fåtal antioxidanter i björkbark och granbark, men möjligheterna att hitta fler är stora, säger Michelle Co.

För mer information kontakta: Michelle Co, mobil: 073-935 30 45, michelle.co@kemi.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera