Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2010

Att leva på hoppet ger resultat och kan skydda mot utbrändhet

Det är viktigt att hålla hoppet vid liv för att lyckas. Det skriver Henrik Gustafsson, forskare i idrott vid Örebro universitet, i Journal of Sport Sciences. Han har undersökt om det finns ett samband mellan hoppfullhet och utbrändhetssymtom hos idrottare och hans resultat visar att människor som har gott hopp om att lyckas presterar bättre, medan människor som förlorar hoppet riskerar misslyckande, frustration och i förlängningen av det utbrändhet.

– Jag har arbetat mycket med utbrändhet och det är roligt att kunna arbeta preventivt. Att hålla hoppet uppe kan vara ett sätt att motverka utbrändhet, säger Henrik Gustafsson, som arbetar med elitidrottares motivation, prestation och välmående.

– Hoppet hjälper oss att verkligen tro att vi kan nå målet. Dessutom har idrottare med en hög nivå av hopp lättare för att se lösningar på problem och hitta nya vägar att nå sitt mål medan det lättare låser sig för dem som är mindre hoppfulla.

Henrik Gustafssons studie visar ett tydligt samband – när hoppet minskar, försvinner entusiasmen för sporten i samma takt, medan fysisk och psykisk utmattning ökar tillsammans med frustrationen över resultaten. Risken för utbrändhet ökar allt eftersom hoppet dalar.

– Resultaten gör det tydligt att det är viktigt att arbeta aktivt för att hålla hoppet uppe. Det finns många sätt som ledare kan vårda hoppet på. Att vara noga med att återkoppla, utvärdera målen, och arbeta med motivation och självförtroende.

– Vi arbetar också med att utbilda i målsättningen. Att lära ledare, tränare och aktiva hur man kan hitta nya vägar när man inte når dit man tänkt eller att sätta flera mål att arbeta mot.

Genom att inte sätta för höga mål kan elitidrottaren undvika att förlora hoppet om att nå dem. Det är också viktigt att känna att man har kontroll och själv får bestämma riktning för att undvika att känna sig fångad.

Det finns inga negativa effekter av att ha en stor dos hopp. Hoppfulla idrottare presterar bättre, hoppar sällan av och mår framför allt bättre.

– Och det gäller inte bara idrottare. Tidigare forskning har visat samma fenomen hos akademiker, sjuksköterskor och skolelever. I en undersökning av amerikanska collegestudenter såg man att de som var mer hoppfulla vid terminsstart också skrev bättre prov och fick högre betyg.

– Hoppet är bara positivt – för oss alla!

Kontaktinformation
För mer information kontakta Henrik Gustafsson: 070-6967260

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera