9 december 2010

Rågdiet gav lägre psa-värden

Efter sex veckors konsumtion av fullkorns- och kliprodukter av råg minskade det så kallade psa-värdet hos män med prostatacancer. Halten av detta protein brukar öka när en prostatatumör växer. Det kan ha att göra med att rågdieten minskar insulinhalterna, tror Rikard Landberg vid SLU, en av forskarna bakom studien, som publicerats i Journal of Nutrition.

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen bland män i hela världen. Kostens betydelse för både uppkomst och utveckling av prostatacancer har länge diskuterats och man har studerat olika kostkomponenter, t.ex. vitamin E, fettsyror, selen och fytoöstrogener. Endast ett fåtal studier har utvärderat betydelsen av fullkorn.

Fullkorn innehåller många bioaktiva ämnen, t.ex. B-vitaminer, mineraler, kostfibrer, fenolsyror och fytoöstrogener. Ett högt intag av fullkorn har konsekvent visat sig minska risken för flera kroniska sjukdomar som hjärtsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancersjukdomar.

Fullkorn minskar insulinutsöndring
Fullkorn och kli av råg har i en rad studier på människa visat sig minska insulinutsöndringen efter måltid jämfört med andra spannmålsprodukter med samma fiberhalt. En hög insulinutsöndring i samband med måltid kan öka risken för typ 2-diabetes och studier har visat att det finns ett samband mellan höga insulinkoncentrationer i blodet och risk för att dö i prostatacancer.

Fullkorn och kli av råg har på djur med prostatacancer gett minskad tumörtillväxt samt lägre psa-värden*. Endast en liten pilotstudie har gjorts för att studera effekterna av rågkli på män med prostatacancer. Därför har forskare vid SLU, universitetssjukhuset i Örebro och Umeå universitet gjort en större studie där 17 försökspersoner med prostatacancer fick äta först en kost baserad på fullkorn och kli av råg (mjukt bröd, knäcke, gröt och flingor) under 6 veckor, och sedan kontrollprodukter av siktat vetemjöl med tillsatt cellulosa under lika lång tid. Båda dieterna motsvarade hälften av det dagliga energiintaget.

Insulin kan påverka cancerutvecklingen
PSA-värdet i blodet visade sig efter sex veckors rågdiet vara 14 procent lägre än efter vetedieten, vilket kan indikera en hämmad tumörtillväxt.

Dessutom var insulinhalterna lägre i blodet och i urinen efter rågdieten. Forskarna tror att rågens dämpande effekt på prostatacancers tillväxt har att göra med denna minskade exponering för insulin. Det finns också teorier om att de östrogenliknande ämnena i råg kan motverka tumörtillväxten.
*PSA betyder prostataspecifik antigen. Det är ett protein som brukar öka när en prostatatumör växer.

Mer information
Rye whole grain and bran intake compared with refined wheat decreases urinary C-Peptide, plasma insulin, and prostate specific antigen in men with prostate cancer. http://jn.nutrition.org/content/140/12/2180 [Ref 1]

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontaktinformation
Rikard Landberg, 018-67 20 46, Rikard.Landberg@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera