Artikel från Mittuniversitetet
8 december 2010

Nya metoder snabbar upp hantering av stora datamängder

Stora mängder av data genereras med de moderna analysinstrument som bland annat används då läkemedels hållbarhet ska testas. Ett antal nya algoritmer gör det möjligt att enkelt och effektivt utvärdera de stora datamängderna. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.

”När nya läkemedel analyseras måste instrumentets inställningar justeras. Därför kör man provet flera gånger, men med olika inställningar för att optimera resultatet. Det är här man erhåller stora mängder av data som måste struktureras, utvärderas och jämföras,” säger Mattias Fredriksson.

De här databearbetningarna har tidigare till stor del utförts manuellt. Det har varit ett mödosamt arbete som har konsumerat mycket dyrbar tid. Men med hjälp av de nyutvecklade metoderna förkortas tiden väsentligt eftersom procedurerna till hög grad automatiseras. 

Instrumentet är en så kallad vätskekromatograf med masspektrometrisk detektion. Det separerar de ingående komponenterna i ett okänt prov samt mäter dess specifika massa och halt. På så sätt kan man ta reda på vad som ingår i provet och till vilken mängd. Detta utnyttjas bland annat när man undersöker vilka typiska nedbrytningsprodukter som bildas när ett läkemedel utsätts för långtidsförvaring.

Mattias Fredriksson disputerade i kemi den 3 december i Sundsvall med avhandlingen “Efficient Algorithms for Highly Automated Evaluation of Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Data”.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till: Mattias Fredriksson, tel. 060-14 87 22.
E-post: mattias.fredriksson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera