Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2010

Tuberkuloskontroll i Indonesien

Ett program för samarbete med både privata och offentliga vårdgivare för tuberkuloskontroll i Indonesien granskas i den avhandling som Ari Probandari försvarar vid Umeå universitet den 10 december.

Tuberkulos är en infektionssjukdom med stor betydelse för folkhälsan i länder med små och medelstora nationalinkomster. Indonesien är ett befolkningsmässigt stort land som drabbas tungt av sjukdomen. Tuberkulos är möjlig att bota helt om den upptäcks och behandlas korrekt. Behandlingen av sjuka förhindrar också fortsatt smittspridning i befolkningen.

Avhandlingen diskuterar strategierna för att upptäcka nya tuberkulosfall och höja kvaliteten i både diagnos och behandling. Ett samarbete för tuberkuloskontroll etablerades 2000 mellan ett nationellt program, Indonesian National TB Program, och alla vårdgivare i landet, både privata och allmänna sjukhus. Partnerskapet kallas ”Public-Private Mix (PPM) for TB control”, och avhandlingen analyserar dess potential att lyckas och de hinder som finns.

Resultaten i avhandlingen visar att PPM-samarbetet varit en kostnadseffektiv åtgärd på sjukhusen även om implementeringen ofta haft brister. Ett avsevärt antal turberkulosfall fick inte del av den standardiserade diagnosen och behandlingen. När det gällde att bygga upp partnerskap på sjukhusen var processen både komplex och dynamisk. Viktiga positiva faktorer i sammanhanget var vilja att samarbeta och ett förtroende mellan aktörerna. Avhandlingen utmynnar också i en rekommendation att fortsätta implementeringen, dock med större uppmärksamhet på process, sammanhang och ledning.

Ari Natalia Probandari är verksam vid Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesien, och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa.

Hon kan nås på
Tel. 072-001 70 38
e-post ariprobandari@yahoo.com

Fredagen den 10 december försvarar Ari Natalia Probandari, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Revisiting the choice: To involve hospitals in the partnership for tuberculosis control in Indonesia (Reflexioner över vägvalet: Att engagera sjukhus i partnerskapet för tuberkuloskontroll i Indonesien).
Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal 135, enheten för allmänmedicin, NUS. Fakultetsopponent är docent Knut Lönnroth, WHO, Genève, Schweiz.
Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37894

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera