Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2010

Ytterligare steg mot robotbetjänt

Drömmen om en robotbetjänt, som hjälper till i vardagslivet är fortfarande långt ifrån förverkligad. Men robotforskarna vid Örebro universitet tar små steg mot olika lösningar. I sin doktorsavhandling har Marcello Cirillo studerat hur en robot kan planera sin aktivitet i människors närvaro och hur den kan lära sig att känna igen mänsklig aktivitet.

– Vi ser en del lösningar, men de är långt ifrån färdiga, säger Marcello, som berättar att hans doktorsavhandling delvis är ett samarbete med Federico Pecora och Jonas Ullberg och också kommer att få en fortsättning i det arbete som Örebroforskare nyligen fick pengar från Vetenskapsrådet till (http://www.oru.se/Nyheter/Forskningsnyheter/Framtidens-robotar-planerar-och-samarbetar/).

När det gäller hur en robot kan planera sina insatser i närvaro av människor, tar Marcello som exempel ett hem som kan utrustas med olika sensorer, kameror och annan utrustning som informerar roboten om att maten kokar över, att den som bor där har somnat eller låta en dammsugare göra sitt arbete utan att störa den som bor där.

I den andra delen, hur en robot ska lära sig känna igen aktiviteter och med ledning av det planera sina egna insatser, tar Marcello Cirilli en farlig industrimiljö som exempel. Om det uppstått något fel i processen, som gör att reparatörer måste gå in i en farlig miljö, kan en robot med rätt information förbereda det genom att ta fram rätt verktyg, städa bort onödig utrustning och på det sättet minimera tiden som människor måste vara i den farliga miljön.

– Vi har gjort både verkliga och simulerade studier av olika miljöer. Vi har bland annat låtit en student vara inlåst i ett rum i fem timmar där hon fick göra olika saker och vi kunde se hur vårt program kände igen och reagerade på det. Vi har också gjort simulerade studier i sjukhus- och fabriksmiljöer.

Den än mer avancerade delen om att en robot med utgångspunkt från vad en människa gör, ska kunna förutse vad som sker i framtiden. Än så länge måste man begränsa förutsättningarna eftersom problemen är så komplexa att de skulle vara svåra att lösa.

– Men det här arbetet är ett steg på vägen. I framtiden ska man kunna smälta samman de två delarna vi studerat så att en robot själv kan räkna ut när det går att utföra till exempel dammsugning i en lägenhet utan att det riskerar att komma i konflikt med den boendes andra aktiviteter.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Marcello Cirillo
Telefon: 019-303694
E-post: marcello.cirillo@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera