Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2010

Yrke i förändring

Hur kan man förstå kunskapsutveckling i tider av förändring? Det är något Jonas Christensen, Fil Dr i pedagogik vid Malmö högskola, analyserar i sin avhandling ”A profession in change – a development ecology perspective”.

Jonas Christensen, verksam vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola, intresserar sig för organisation, ledarskap och verksamhetsutveckling med särskilt fokus på människobehandlande organisationer.

I sitt avhandlingsarbete har Christensen utgått från en utvecklingsekologisk modell.

– Modellen utgår från individen och dess möte med olika nivåer i samhället. Det handlar till exempel om individens samspel med familj, organisation och samhälle och kan användas för att förstå kunskapsutveckling och handlingsutrymme i tider av förändring, förklarar han.

Christensen har studerat två olika fall. I det första, en licentiatuppsats, analyserar han vad som sker när akademiker i Litauen ska börja undervisa i företagsekonomi, ett ämne som tidigare, då Litauen utgjorde en del av forna Sovjetunionen, inte funnits vid universiteten.

– Det handlar om mötet mellan nya och gamla system och tankemönster, säger Christensen.
I det andra fallet har han studerat Socialt arbete och socialarbetare i tre tyska städer. Till skillnad från i Sverige är de tyska socialarbetarna främst anställda av något av de sex välfärdsförbunden, som bland annat har kopplingar till fackföreningar och kyrkan.

– Jag har i min studie sett närmare på socialarbetare och andra aktörer när det gäller olika aspekter av omvandling, till exempel akademiseringen av ämnet socialt arbete.

I avhandlingen konstaterar Christensen att en modifierad utvecklingsekologisk modell kan bidra till förståelsen av professioners utveckling. Modellen kan dessutom användas i olika sammanhang, till exempel olika verksamheter, då den tar fasta på själva mötet.

– Jag har även sett att individens handlingsutrymme och frihet villkoras av samhällets ramar och organisation. Det är också tydligt att entreprenörskap och kunskapsbildning hänger samman, säger Christensen.

– I sin forskning vill han nu gå vidare i frågor kring välfärdsutveckling med fokus profession och organisering.

Kontaktinformation
Jonas Christensen, tfn: 0707 53 09 35

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera