Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2010

Övergödning ger giftigare “mördaralger”

Fortsatt övergödning av Östersjön tillsammans med allt tunnare ozonskikt gynnar den giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena – som missvisande brukar beskrivas som ”mördaralger”. Det konstaterar forskare vid Göteborgs universitet.

– Det finns flera olika arter av ytblommande cyanobakterier i Östersjön. Vilken art som kommer att dominera under blomningen styrs bland annat av deras olika sätt att hantera ökad mängd UV-ljus och brist på näringsämnen. Nodularia spumigena producerar mest gift när det är lite kväve i vattnet men tillräckligt mycket fosfor, säger Malin Mohlin på Institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Det innebär till exempel att om avloppsvatten i huvudsak renas från kväve, kan det leda till mer gift i blomningarna. Därför bör avloppsvatten renas från både fosfor och kväve.

Giftigast i början av blomningen
Malin Mohlins forskning visar också att man kan förvänta sig att Nodularia spumigena innehåller mest gift i början av blomningen, i juli. Då är det oftast mer fosfor än kväve i vattnet och de har fortfarande inte hunnit flyta upp till ytan, utan återfinns djupare i vattnet där de inte utsätts för UV-ljus.

Massförekomsten av cyanobakterier, som är en sorts ytblommande växtplankton, har ökat i såväl frekvens som omfattning i Östersjön de senaste decennierna, och forskarna är i dag oeniga om anledningen. En del anser att det beror på övergödningen som vi människor orsakat genom utsläpp av kväve och fosfor de senaste 150 åren. Andra har undersökt Östersjöns bottensediment och hävdar att det är ett naturligt fenomen som har pågått i över 7 000 år och att det snarare beror på klimatförändringar.

Giftet angriper levern
Olika arter av kvävefixerande cyanobakterier blommar vid olika tidpunkter. I maj-juni brukar arten Aphanizomenon blomma, men i juli-augusti dominerar i allmänhet den giftiga arten Nodularia spumigena. Den fortsätter att dominera så länge ytvattnet är varmt och stilla.

Giftet den producerar heter nodularin och är ett hepatotoxin, det vill säga ett gift som angriper levern. Boskapsdjur och hundar kring Östersjön har dött efter att ha fått i sig stora mängder av det giftiga vattnet under blomningarna.

Avhandlingen On the ecophysiology of Baltic cyanobacteria, focusing on bottom-up factors försvarades vid en disputation den 26 november. Handledare: professor Angela Wulff, Institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
KONTAKT:
Malin Mohlin, Institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet
031- 786 29 54
0702- 67 76 87
malin.mohlin@marecol.gu.se

Bildtext: Satellitbild över Nodularia-blomning i Östersjön. Foto: EOS – MODIS 2005-07-11, NASA, bearbetad av SMHI, Oceanografiska enheten.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera