Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2010

Abisko+Polar=sant

Idag den 1 december 2010 övertar Polarforskningssekretariatet huvudmannaskapet för Abisko naturvetenskapliga station.

Detta firar vi den 15 december då medias representanter är hjärtligt välkomna till Abisko för att delta i en ceremoni tillsammans med gäster, personal och anställda från Kungl. Vetenskapsakademien och Polarforskningssekretariatet.

Tid: onsdag 15 december 2010 kl 14-16
Plats: Abisko naturvetenskapliga station
Hitta dit: se karta http://www.linnea.com/~ans/info.html#LOCATION

Anmäl gärna deltagande senast den 14 december till Eva Grönlund, Polarforskningssekretariatet, tel: 08-673 97 30 eller 070-344 92 51, e-post: eva.gronlund@polar.se.

Hör gärna av er om ni behöver förslag på resväg eller övernattning i Abisko!

Abisko naturvetenskapliga station (ANS) har en unik ställning inom den arktiska forskningen, framför allt genom långa mätserier och fördelaktigt läge i norra Sverige. Sedan drygt 100 år pågår forskning vid stationen; redan 1913 inleddes meteorologiska observationer samt mätning av snödjup och Torneträsks is. 1934 tog Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) över verksamheten, och idag domineras den av forskning kring miljö och klimatförändringar som utförs genom övervakning, experiment och modellering.

ANS är en modern forskningsstation med många olika naturtyper i omgivningarna, vilket är en fördel ur forskningssynpunkt. Stationen är lättillgänglig, trots att den ligger ca 200 km norr om Polcirkeln, tack vare närheten till landsväg, järnväg och flygplats. ANS besöks årligen av ca 500 forskare från Sverige och världen, men på stationen bedrivs också en omfattande undervisning, och åtskilliga konferenser och vetenskapliga möten äger rum där.

I regeringens forskningsproposition (Ett lyft för forskning och innovation, prop. 2008/09:50) fick myndigheten Polarforskningssekretariatet ett utökat uppdrag att samordna polarforskningens infrastruktur och logistik med forskningen i svenska fjällen, där Abisko naturvetenskapliga station är en viktig knutpunkt. Därmed inleddes arbetet med att överföra stationen från KVA till sekretariatet.

Polarforskningssekretariatet tar idag, den 1 december 2010, över ansvaret för stationen med avsikt att stärka svensk polarforskning genom att förvalta den unika ställning som stationen har. Kunskapen som har byggts upp vid ANS under lång tid kommer att komplettera sekretariatets erfarenhet och kompetens inom logistik och teknik. Integrationen mellan stationen och myndigheten kommer att stärka Sveriges roll i det internationella forskningsutbytet, där ANS blir en viktig del tillsammans med isbrytaren Oden och de svenska forskningsstationerna Wasa och Svea i Antarktis.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera