Tema

Kyla försämrar skjutförmågan hos skidskyttar

Skidskyttarnas skjutförmåga påverkas negativt av kyla. Träffarna är inte samlade utan de får en större spridning. Det visar en studie utförd vid Mittuniversitetet.

Resultaten av den inledande studien visar att skidskyttarnas skjutförmåga påverkas negativt av kyla. Det blev en större spridning på skotten efter kylning. Kylan visade sig ha negativ inverkan på både skidskyttarnas och kontrollernas finmotoriska prestation. Men skidskyttarna visade inte upp någon bättre anpassning till kyla än kontrollpersonerna.

Kalla händer är ett välkänt problem vintertid och mest drabbade är de som arbetar utomhus. En sådan grupp är skidskyttarna, som är beroende av bra finmotorik i händerna för sin skytteprestation. Forskarna ville veta om skidskyttarnas prestationsförmåga påverkas av kyla. Men också hur köldkänsliga skidskyttar är jämfört med andra personer.

Sju skidskyttar på nationell elitnivå och nio kontrollpersoner genomförde två finmotoriska tester. Skidskyttarna genomförde dessutom ett skjuttest. Testen utfördes dels i normal rumstemperatur och dels efter nedkylning av hand och underarm. Handen och armen kyldes i 10 C vatten i 20 min före skjuttestet. Studien har gjorts av forskargruppen i omgivningsfysiologi.

”Man kan lära sig tåla kyla bättre och skidskyttar borde ha en fördel av att träna på att tåla kyla”, säger professor Erika Schagatay, som leder projektet och planerar för fortsatta studier av detta.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Erika Schagatay, tel. 070-532 14 23.
E-post: erika.schagatay@miun.se

Marko Laaksonen, tel. 070-212 3009.
E-post: marko.laaksonen@miun.se

Kyla försämrar skjutförmågan hos skidskyttar

 lästid ~ 1 min